Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chi bộ Tuyên giáo – Dân vận – Trung tâm chính trị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024 và Sinh hoạt chuyên đề về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 4/4, Chi bộ Tuyên giáo – Dân vận – Trung tâm chính trị đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024; Sinh hoạt chuyên đề về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại hội nghị, Chi bộ đã báo cáo những kết quả đạt được trong công tác quý I: Chi bộ đã kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ năm 2024 và Quý I/2024. Chủ động trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, tuyên giáo, dân vận. Phân công cấp ủy viên phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ, đảm bảo lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm; thực hiện nghiêm túc việc học tập Nghị quyết của Đảng các cấp; quán triệt và thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện viết bài thu hoạch và xây dựng cam kết cá nhân theo kế hoạch của huyện Thực hiện việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đảm bảo kế hoạch; 100% đảng viên đã chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không có đảng viên vi phạm đạo đức, tư tưởng chính trị. Công tác tự kiểm tra, giám sát được nâng cao. Phối hợp lãnh đạo các ban đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Phối hợp mở 02 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các 122 là thanh niên lên đường nhập ngũ, quần chúng ưu tú, học viên, học sinh xuất sắc trường THPT Đầm Hà năm 2024; mở 02 lớp cho 160 người, chương trình dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân; mở 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy dành cho cán bộ, công chức các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện; các chi, đảng bộ cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện, Bí thư chi bộ đánh giá cao và ghi nhận những kết quả chi bộ đã đạt được trong quý I, bên cạnh đó cũng lưu ý, nhắc nhở một số vấn đề còn vướng mắc, khó khăn để đơn vị tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Nhấn mạnh nhiệm vụ quý II/2024, đồng chí tập trung thực hiện: Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/12/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm và chủ đề công tác năm của tỉnh, thực hiện các giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết số 16-NQ/HU, ngày 10/12/2023 của BCH Đảng bộ huyện, nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Văn hóa trong Đảng” gắn với kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2024); tổ chức cho đảng viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp theo quy định. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.

Cùng ngày, chi bộ Chi bộ Tuyên giáo – Dân vận – Trung tâm chính trị đã tổ chức Sinh hoạt chuyên đề về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài viết “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh và chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024 của tỉnh Quảng Ninh về “Học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”.

                                                                           Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)