Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Các xã tập trung hoàn thành các tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các xã về tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới vào sáng ngày 10/4/2020.

Trong quý 1 năm 2020 các xã đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí còn lại với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2020. Các xã đã tổ chức trồng được 3, 21km cây và hoa, đặt được 37 chậu hoa trên các tuyến đường; xây dựng được 2 cổng thôn, gắn biển số nhà được 488 hộ; triển khai được 2 tuyến mương nội đồng với chiều dài 0,53km, 1 tuyến đường ngõ xóm với chiều dài 0,25km và treo được 108 pa nô, áp phích tuyên truyền về xây dựng NTM. Đến nay xã Quảng Lâm đã đạt 18/20 tiêu chí, 49/53 chỉ tiêu trong xây dựng NTM; xã Quảng Tân đạt 6/8 tiêu chí, 25/27 chỉ tiêu trong xây dựng NTM nâng cao, đạt 2/4 tiêu chí và 8/13 chỉ tiêu trong NTM kiểu mẫu; trong xây dựng NTM nâng cao: xã Đầm hà đạt 4/8 tiêu chí, 20/27 chỉ tiêu; xã Quảng An đạt 3/8 tiêu chí, 18/27 chỉ tiêu; xã Tân Lập đạt 4 tiêu chí, 22 chỉ tiêu; xã Đại Bình đạt 5 tiêu chí, 23 chỉ tiêu; Tân Bình đạt 4 tiêu chí, 23 chỉ tiêu và xã Dực Yên đạt 6/8 tiêu chí, 24/27 chỉ tiêu.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn lại trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm 2020, trong đó cần tập trung vào thực hiện các tiêu chí về giao thông, nước sạch, quy hoạch, xây dựng cổng trào xã, các thôn; tập trung thực hiện chỉnh trang cảnh quan đường làng, ngõ xóm, khu dân cư; vận động người dân chăn nuôi hợp vệ sinh, tăng cường tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh giải ngân vốn xây dựng NTM theo đúng chỉ đạo của tỉnh; các xã Quảng Tân, Dực yên, Tân Bình đạt NTM nâng cao trong năm 2020; xã Tân Lập và Đại Bình phấn đấu đạt NTM nâng cao trong năm 2020.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà