Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bí thư Huyện ủy kiểm tra các nhà máy cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy kiểm tra tình hình hoạt động của Nhà máy nước Đầm Hà

Ngày 23/8/2018, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đi kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của các Nhà máy cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện. Cùng đi có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện đã đi kiểm tra tình hình hoạt động của Nhà máy cấp nước sạch ở xã Đầm Hà, Nhà máy cấp nước sạch ở xã Dực Yên và Nhà máy nước Đầm Hà ở thị trấn Đầm Hà. Trong đó: Nhà máy cấp nước sạch ở xã Đầm Hà, có công suất thiết kế là 600m3/ngày đêm, công suất phục vụ là 700 hộ dân, hiện đã có 453 hộ dân của xã Đầm Hà đang sử dụng nước do trạm cung cấp; Nhà máy cấp nước sạch ở xã Dực Yên, có công suất thiết kế là 1.400m3/ngày đêm, công suất phục vụ là 700 hộ dân, đến nay đã có 64 hộ dân đang sử dụng. Hai Nhà máy cấp nước sạch nông thôn này đều do Trung tâm Thủy lợi, Giao thông và Môi trường huyện quản lý và vận hành. Nhà máy nước Đầm Hà do Xí nghiệp nước miền Đông quản lý và vận hành, có công suất thiết kế hơn 2.000m3/ngày đêm, hiện nay đã có hơn 900 hộ dân của thị trấn Đầm Hà đang sử dụng. Cả 3 nhà máy nước trên đều đang lấy nước thô từ Đập Đầm Hà Động để xử lý và cấp cho người dân sử dụng.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra tại Nhà máy cấp nước sạch xã Đầm Hà

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác vận hành và cung cấp nước của các nhà máy nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện. Đồng thời đề nghị Trung tâm Thủy lợi, Giao thông và Môi trường huyện, đơn vị quản lý Nhà máy nước Đầm Hà cần tập trung nâng cao chất lượng quản lý, năng lực cấp nước và chất lượng nước đầu ra để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà