Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II năm 2022

Ngày 4/4, Trung tâm Chính trị huyện Đầm Hà đã tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (đợt II) năm 2022. Đây là lớp học dành cho đoàn viên ưu tú của khối trường THPT của Đảng bộ Trường THPT Đầm Hà, Chi bộ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên và Đảng bộ Thị trấn Đầm Hà.

Trong thời gian học tập, các học viên được học 5 bài học cơ bản theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và theo hướng dẫn số 63-HD/BTGTU, ngày 11/10/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, có cập nhật bổ sung một số chuyên đề theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Đảng và Nhà nước là Chuyên đề Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khái lược lịch sử Đảng bộ huyện Đầm Hà; Chuyên đề Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chuyên đề Phấn đấu trở thành đảng viên ĐCS Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề Nhận diện những quan điểm sai trái và các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta trên mạng xã hội; Chuyên đề Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh và huyện. Thông qua khóa học giúp học viên nâng cao về nhận thức lý luận chính trị, về vai trò, trách nhiệm của bản thân học viên trong quá trình phấn đấu, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng và cống hiến sức trẻ cho của Đảng.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Kết thúc lớp học, tổng số 49 học viên tham gia theo học có đủ điều kiện viết bài thu hoạch. Kết quả 10,2% học viên đạt giỏi, 38,8% đạt khá, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

                                                                           Phạm Đức Huệ (TTVH)