Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I/2019

Chiều ngày 31/5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I/2019.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 51 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ 14 Chi, Đảng bộ cơ sở trong huyện. Các học viên đã được học tập 5 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, các học viên đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, kết quả 60,78% học viên đạt loại giỏi, 31,38% học viên xếp loại khá. Ban tổ chức lớp học đã khen thưởng cho 5 học viên có thành tích xuất sắc.

Các học viên có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học vào thực tiễn phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

                              Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)