Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Báo cáo phương án sắp xếp các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn huyện

Ngày 20/3, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo phương án sắp xếp các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn huyện. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Trên cơ sở đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn sau khi sắp xếp lại, huyện đã chỉ đạo các đơn vị, ngành liên quan  rà soát, đánh giá đối với trụ sở, tài sản dôi dư để đưa tài sản vào sử dụng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, không để tình trạng bỏ trống, không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích. Đến nay, theo báo cáo tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư là 54 cơ sở nhà, đất trong đó:  đã thực hiện sắp xếp 18 cơ sở nhà đất của xã Quảng Lợi cũ sáp nhập vào xã Quảng Tân. Đã có phương án đề xuất cho 34 cơ sở nhà đất cụ thể và chưa có phương án đề xuất với 02 cơ sở nhà đất.

Qua nghe ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự. Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu rà soát tình hình kê khai, lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất dôi dư theo quy định. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng báo cáo kê khai chưa đầy đủ đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng, phải khẩn trương lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư đang quản lý, sử dụng và gửi về cơ quan quản lý để tổng hợp, tổ chức kiểm tra hiện trạng.

Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)