Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban thường vụ Huyện ủy thảo luận, cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Sáng ngày 4/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã thảo luận và cho ý kiến đối với kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song với sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó, phát huy nội lực của cả hệ thống chính trị, nên đã thu được những kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã chủ động xây dựng các các kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, sơ, tổng kết thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tinh giản bộ máy và biên chế, đảm bảo theo lộ trình Đề án 25 của huyện đề ra. Triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của cả hệ thống chính trị được tăng cường và đảm bảo theo kế hoạch; kịp thời, nghiêm túc kiểm điểm xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm.  Công tác Dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được triển khai tích cực, hiệu quả; dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy tốt hơn. Hoạt động của cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát huy.  Kinh tế tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch đúng hướng; có 15/17 chỉ tiêu chính trong Nghị quyết hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra; bộ mặt đô thị, nông thôn từng bước được đổi mới, phát triển. Đến nay huyện đã có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã và 19 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,68%. Công tác giáo dục – đào tạo, văn hoá thể thao, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì và đạt được nhiều kết quả tốt; đảm bảo các chính sách về an sinh, xã hội. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung và cách thức tổ chức thực hiện; tạo sức hút đối với người dân trong và toàn huyện. Chú trọng phát triển du lịch và văn hóa, con người Đầm Hà; tổ chức thành công Hội thi – Duyên dáng Đầm Hà năm 2019. Chính quyền các cấp từ huyện tới cơ sở được củng cố, kiện toàn; Quốc phòng – An ninh được giữ vững.

 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị 

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu tham gia đóng góp tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy thống nhất với các ý kiến và yêu cầu cơ quan chuyên môn tiếp tục cập nhật, hoàn thiện báo cáo để trình BCH trong kỳ họp tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị báo cáo cần đánh giá sâu và bổ sung trong công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Trong công tác xây dựng Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, động viên nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiệu quả công tác trên một số lĩnh vực như đất đai, tài nguyên – môi trường, xây dựng NTM. Trong phần tồn tại, hạn chế cần chia thành các lĩnh vực cụ thể…

Cũng trong chương trình làm việc, hội nghị còn thông qua một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

                                                    CTV.Minh Hải