Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với xã Đại Bình

Ngày 21/2, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đại Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; kết quả thực hiện kết luận số 150-KL/HU ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và Nghị quyết số 25-NQ/HU ngày 12/12/2019 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, xã Đại Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông, lâm, thủy sản được duy trì, phát triển; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,58 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,3%. Chương trình xây dựng nông thôn mói được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, xã đã hoàn thành 6/8 tiêu chí, 24/27 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Công tác văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Năm 2020, xã Đại Bình xác định một số chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản đạt 148,3 tỷ đồng, tăng 6% CK; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đạt 8,14 tỷ đồng tăng 16% CK; duy trì và giữ vũng mức giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,15%; tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế đạt từ 98% trở lên; 100% chi bộ và 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.v.v.

Đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến liên quan đến một số vấn đề về phát triển sản xuất, quản lý ngân sách, giáo dục đào tạo, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động địa phương; an ninh trật tự; công tác phát triển Đảng.v.v.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Đại Bình đã đạt được trong năm 2019. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị xã Đại Bình cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, khích lệ nhân dân đẩy mạnh sản xuất. Trong đó, chú trọng chuyển đổi, liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, phát triển nuôi trồng thủy sản; tăng cường quản lý bãi triều, quản lý quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường; quan tâm thu hút đầu tư phát triển dịch vụ; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng; hoàn thành sớm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; quan tâm giải quyết việc làm cho lao động; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường công tác xây dựng Đảng; phát huy hiệu quả các mô hình dân vận khéo; giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)