Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường Vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Tân Lập

Chiều ngày 09/3, BTV Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Lập về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 02 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện kết luận số 43-KL/HU ngày 06/02/2021 của BTV Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Lập; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và triển khai Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 18/12/2021 của Huyện ủy. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Năm 2021, Đảng bộ xã Tân Lập luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự hướng dẫn tận tình, trách nhiệm của các phòng ban chuyên môn của Huyện; sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn xã nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Tiếp tục ưu tiên cao nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe của nhân dân, giữ vũng địa bàn an toàn. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo, phát triển Đảng vượt chỉ tiêu được giao. Tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Kết quả thu ngân  sách trên địa bàn đạt trên 400%, vượt chỉ tiêu huyện giao. Thực hiện tốt công tác đồng bộ hóa kiểm tra, giám sát năm 2021. Hoạt động của HĐND, UBND xã được nâng cao. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tiếp tục duy trì xã không có hộ nghèo và cận nghèo. Công tác giải quyết đơn thư được quan tâm, chú trọng và thực hiện giải quyết cơ bản triệt để, tỷ lệ đơn thư giảm. Hoàn thành nội dung xây dựng xã NTM nâng cao. Công tác cải cách hành chính được tăng cường và nâng lên rõ rệt. QPAN, TT ATXH cơ bản được đảm bảo.

Lãnh đạo xã Tân Lập báo cáo tóm tắt các nội dung

Về mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, Đảng ủy xã Tân Lập xác định: Trong công tác xây dựng Đảng 13/13 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp đạt 4% trở lên so với tổng số đảng viên đầu năm. 90% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% thủ tục hành chính được giải quyết . Tỷ lệ thu hút tập hợp, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể tăng từ 2% trở lên. Phấn đấu tổng số giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp – TTCN&DV đạt 336,61 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: ngành nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp 79,5%, công nghiệp, xây dựng 75%, dịch vụ 13%. Thu nhập bình quân đạt 86,68  triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm trở lên so kế hoạch huyện giao. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 31 % trở lên. Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Giải quyết việc làm mới cho 140 lao động trở lên/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 96% trở lên. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 0,3% trở lên/năm. Duy trì 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo giữ vững công tác QP-AN…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đều đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy xã Tân Lập đã đạt được trong năm 2021, đồng thời thảo luận, tham gia ý kiến liên quan đến một số vấn đề như: cần xác định cơ cấu kinh tế, bổ sung chỉ tiêu, các nhóm giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực; xây dựng NTM, lao động việc làm, thu ngân sách, đảm bảo QP-AN, TT ATXH…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả mà Đảng ủy xã Tân Lập đã đạt được trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Về giải pháp, đồng chí đề nghị trên cơ sở đóng góp ý kiến của các phòng ban chuyên môn cũng như BTV Huyện ủy, Đảng ủy xã Tân Lập sẽ tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện. Về phát triển kinh tế, xã cần xác định mục tiêu là địa bàn trọng điểm trong phát triển kinh tế, khai thác có hiệu quả lợi thế trong phát triển nuôi trồng thủy hải sản. Tiếp tục rà soát, bổ sung từng nhu cầu theo hướng khai thác triệt để sử dụng hiệu quả sản xuất và phát huy thế mạnh, nâng cao năng suất chất lượng. Tập trung hỗ trợ, tích cực tham mưu với huyện thực hiện các chủ trương phát triển nuôi trồng thủy hải sản, đặc biệt thực hiện tốt chủ trương chuyển từ nuôi trồng thủy hải sản từ quy mô nhỏ công nghệ lạc hậu sang quy mô lớn công nghệ hiện đại. Cần có sự liên kết cơ sở sản xuất giống với nghề nuôi biển của bà con nhân dân. Về chăn nuôi, tích cực phát triển trang trại, gia trại gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển số lượng đàn gia súc gia cầm. Phát triển kinh tế hộ gia đình quan tâm đến giải pháp tăng thu nhập bình quân đầu người và các giải pháp về vấn đề xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu và phát triển sản phẩm OCOP là thế mạnh của địa phương. Về trồng trọt, tiếp tục rà soát quỹ đất bỏ hoang, vận động nhân dân trồng cây ăn quả. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong nắm tình hình, tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng. Triển khai quyết liệt các chỉ đạo của huyện về quản lý thực hiện quy hoạch đất đai, xây dựng, quản lý rừng, thực hiện tốt cơ chế tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh và tăng cường phối hợp trong công tác quản lý. Tăng cường giám sát địa bàn. Xử lý triệt để vi phạm, quan tâm sử dụng mặt đất mặt nước không đúng quy hoạch và chưa được cấp phép. Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 và xây dựng Đảng, chính quyền. Nâng cao chất lượng, cụ thể hóa kế hoạch của cấp trên; rõ việc, rõ nội dung và rõ người phụ trách. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch, nâng cao chất lượng cán bộ gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số trong từng lĩnh vực. Tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, đại hội đoàn thanh niên, cựu chiến binh cấp xã. Tiếp tục làm tốt và phát huy vai trò kiểm tra giám sát chủ thể có liên quan. Quan tâm mở rộng dân chủ, làm tốt các nhiệm vụ về an sinh xã hội, đặc biệt lưu ý các chỉ tiêu thấp. Duy trì chất lượng giáo dục, y tế và chuyển dịch cơ cấu lao động. Đảm bảo vấn đề AN- QP, ANTT địa phương, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của người dân cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại địa phương.  Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các phòng ban, đơn vị, các cơ quan, Ban xây dựng Đảng thường xuyên theo dõi và giúp đỡ các xã thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra. Bám sát chủ trương, định hướng của huyện trong phát triển kinh tế và kế hoạch được giao để hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)

Trả lời