Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Quảng Lâm

Chiều ngày 10/9/2021, BTV Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng  Lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; kết quả thực hiện Kết luận số 47KL/HU ngày 6/2/2021 của BTV Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng Lâm. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

9 tháng năm 2021 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, dịch bệnh gia súc, gia cầm vẫn còn tiềm ẩn và xuất hiện trên địa bàn, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của nhân dân; sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy- HĐND- UBND huyện, sự phối hợp của các phòng ban, sự chỉ đạo, sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy và điều hành linh hoạt của chính quyền nên tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì, các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch được triển khai đồng bộ. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ổn định. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ ổn định và tăng so CK. Tổng giá trị sản xuất của 9 tháng năm 2021 ước đạt 113,7 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa  bàn  đạt 111,12% KH. Các hoạt động văn hóa, TDTT được duy trì, công tác xã hội được chú trọng quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, tiếp dân, giải quyết đơn thư được thực hiện tốt; an ninh chính trị, TTATXH ổn định, quốc phòng được giữ vững, công tác tuyển quân đạt 100%. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp, đúng luật định, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân được quan tâm và giải quyết kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường. Hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Hội, đoàn thể được nâng lên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến làm rõ một số kết quả, tồn tại hạn chế; giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả xã Quảng Lâm đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, xã Quảng Lâm cần tiếp tục bám sát vào Kết luận số 47KL/HU ngày 6/2/2021 của BTV Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng Lâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người dân ra vào địa bàn; quan tâm đến công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, xây dựng, giải ngân vốn… Thường xuyên bám sát địa bàn để kịp thời giải quyết những vướng mắc và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tập trung cho công tác xây dựng Đảng, trong đó rà soát lại việc vận hành các quy định; nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường vai trò lãnh đạo của BCH, BTV Đảng ủy xã; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hành chính công vụ. Làm tốt công tác dân vận, trong đó tập trung giải quyết tốt đơn thư, kiến nghị chính đáng của người dân; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn xã. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa Đảng ủy xã với các cơ quan, phòng ban của huyện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tập trung phát triển thế mạnh về lâm nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm từ quế và các sản phẩm OCOP, phát triển du lịch bản địa. Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức Hội, đoàn thể; tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động địa phương, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH