Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Dực Yên

Ngày 18/8, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Dực Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021; công tác phòng chống dịch Covid-19 và kết quả thực hiện Kết luận số 41-KL/HU ngày 6/2/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

7 tháng đầu năm, xã Dực Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả tích cực. Xã đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 và các văn bản của của cấp trên, hướng dẫn của Bộ Y tế về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực. Đến nay, toàn xã  đã gieo cấy được 200 ha cây trồng vụ mùa, đạt 90.9 %KH. Chăn nuôi phát triển ổn định. Tỷ lệ che phủ rừng 57%. Hoạt động tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ  đ­­­ược duy trì và phát triển, sản xuất mộc dân dụng đạt 100m3, sơ chế gỗ đạt 780m3; nghiền sát đạt 1.064 tấn. Công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch và xây dựng, giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo. Xã đã hoàn thành 7/13 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được quan tâm. Hiện trên địa bàn  xã không còn hộ nghèo. Từ đầu năm đến nay, xã đã tuyên truyền và tạo việc làm cho 108 lao động đạt 67,5%KH năm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường. Hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Hội, đoàn thể được nâng lên. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện nghiêm túc. Xã đã tổ chức điều tra nhân khẩu khám sàng lọc Covid-19 toàn xã cho 3.415/3.457 đạt 98,7%; phối hợp hực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên mũi 1 cho 216 người; lập danh sách triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin Covid toàn dân cho 2.584 công dân, 465 lao động tự do trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo xã Dực Yên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến làm rõ một số kết quả, tồn tại hạn chế; giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả xã Dực Yên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, xã Dực Yên cần tiếp tục bám sát vào kế hoạch, chủ đề công tác năm 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động ngăn chặn nguồn lây trên địa bàn; rà soát lại hệ thuống quy chế làm việc, quy chế phân công nhiệm vụ, việc vận hành các quy định; nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức Hội, đoàn thể; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, quan tâm nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, phát huy hiệu quả hoạt động của CLB nông trang, mô hình hợp tác xã; phát triển các mô hình liên kết, mở rộng quy mô, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế; tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện; quan tâm đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu lao động, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường nắm tình hình trong nhân dân, kịp thời giải quyết sớm những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)