Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Đầm Hà

Ngày 19/4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đầm Hà về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Năm 2022, xã Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Kinh tế duy trì và phát triển ổn định. Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản đạt 304,49 tỷ đồng, đạt 99,83%, tăng 12% CK. Giá trị sản xuất TTCN, XD đạt 35,1 tỷ đồng, bằng 101,56% KH, tăng 26,6% CK; TMDV đạt 20,7 tỷ đồng, bằng 104,93% KH, tăng 16% CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới, OCOP được triển khai tích cực. Công tác quy hoạch, GPMB, XDCB, quản lý đất đai, môi trường được đẩy mạnh. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao được đẩy mạnh, tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được triển khai sâu rộng. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, kịp thời. Trên địa bàn xã không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ cần nghèo giảm còn 0,42%. Đời sống nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 87,04 triệu đồng/người/năm (tăng 1,42 lần so với năm 2020). Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thực hiện tốt. Công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được tăng cường. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025: đến nay, xã đã thực hiện đạt và vượt tiến độ 16/21 chỉ tiêu Nghị quyết.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, xã Đầm Hà đã chủ động xây dựng, ban hành Nghị quyết, kế hoạch, xác định chủ đề công tác năm của xã để tập trung chỉ đạo, triển khai với 24 chỉ tiêu chủ yếu. Xã xác định mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, liêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác. Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tích cực triển khai các quy hoạch; huy động mọi nguồn lực để phát triển Kinh tế – Xã hội bền vững; duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt của nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến, đánh giá kết quả đã đạt được, một số tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Đầm Hà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, xã Đầm Hà cần tiếp tục tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; đánh giá, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là giám sát thường xuyên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; quan tâm công tác phát triển Đảng; thực hiện nghiêm các quy chế phân công nhiệm vụ; đảm bảo thực chất, khả thi việc ban hành các văn bản triển khai; mở rộng dân chủ, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, thôn thông minh; thực hiện tốt các chủ trương của huyện về phát triển kinh tế; tập trung nâng chất các sản phẩm OCOP, mở rộng thêm những sản phẩm mới, tạo nguồn nguyên liệu quảng bá sản phẩm, thay đổi mẫu mã, bao bì, định hình sản phẩm trên thị trường; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; phát triển các mô hình kinh tế phù hợp; triển khai hiệu quả các mô hình thí điểm, nhân rộng các mô hình hiệu quả; hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất; định hình HTX nuôi trồng trên biển; tích cực hướng dẫn nông dân sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cây trồng, sử dụng đất đúng mục đích; thực hiện điểm triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cơ cấu lại đội tàu đánh bắt gần bờ. Triển khai tốt quy hoạch vùng huyện, xây dựng quy hoạch xã; nắm chắc hiện trạng, các quy định có liên quan; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị; tăng cường thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản; đẩy mạnh công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)