Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Đầm Hà

Sáng ngày 16/3/2022, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì buổi làm việc của BTV Huyện ủy với Đảng ủy thị trấn Đầm Hà về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và quý I năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Dự buổi làm việc có Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn.

Năm 2021, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy; sự vào cuộc của chính quyền và cả hệ đồng chính trị từ thị trấn đến các khu phố và nhân dân đồng tình hưởng ứng, thị trấn đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng thực hiện có hiệu quả việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, huyện và của Đảng ủy; công tác phối hợp của chính quyền với MTTQ và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Tình hình kinh tế năm 2021 được duy trì; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 80,5 triệu đồng; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 1.106 tỷ đồng bằng 100,09% KH và bằng 119,31% CK; Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp năm 2021 đạt 60,5/60,4 tỷ đồng bằng 100,16% KH và bằng 120,87% so với CK; Giá trị sản xuất xây dựng năm 2021 đạt 29,68 tỷ đồng; Giá trị ngành nông, lâm, thủy sản là 50 tỷ đồng đạt 100%KH và bằng 106,18% CK. Công tác quản lý quy hoạch, GPMB, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường được tăng cường thực hiện. Công tác xây dựng chính quyền, giải quyết đơn thư, tiếp dân được thực hiện tốt. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị trấn Đầm Hà. Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập thị trấn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác chăm lo đời sống, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, TT ATXH ổn định, quốc phòng được giữ vững.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến đối với Đảng ủy thị trấn Đầm Hà tập trung vào các nội dung về xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, công tác GPMB, cải cách hành chính, công tác thu ngân sách, phòng chống cháy nổ…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thị trấn Đầm Hà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới thị trấn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện chủ đề công tác năm của huyện về nâng cao chất lượng cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thị trấn cần có KH cụ thể với các giải pháp, lộ trình và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí phụ trách các nội dung một cách cụ thể; trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ có kiểm đếm, đánh giá và có bổ sung hợp lý; rà soát, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định hiện nay, tiếp thu các chỉ đạo mới và căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương để có điều chỉnh phù hợp. Tập trung công tác chỉ đạo để chuẩn bị cho tổ chức thành công đại hội chi bộ, bầu trưởng phố nhiệm kỳ 2022-2025, đại hội CCB và đoàn thanh niên cấp thị trấn; tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên. Đối với công tác cán bộ cần đào tạo, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ, kiểm đếm, đánh giá cụ thể; nâng cao ý thức, thái độ và trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong công việc; nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ; tăng cường chỉ đạo để nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; quan tâm đến công tác chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị, quy hoạch, biến động đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quan tâm đến công tác cải cách hành chính. Đối với phát triển kinh tế và thu ngân sách cần tiếp tục chỉ đạo để có giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tập trung phát triển các mô hình kinh tế trên địa bàn; tăng cường các giải pháp để tăng thu ngân sách; chuẩn bị tốt các điều kiện để chuyển trạng thái khi có chỉ đạo để thực hiện tốt mục tiêu kép về thích ứng an toàn và phát triển kinh tế. Quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục cả đại trà và mũi nhọn, tập trung đào tạo ngoại ngữ, tin học và kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh;  đẩy mạnh xây dựng đô thị văn minh, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời