Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy các xã về triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 17/1/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTV) làm việc với Đảng ủy bốn xã Dực Yên, Quảng Tân, Quảng An, Quảng Lâm về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 10/12/2023 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

Năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan đoàn thể huyện cùng với sự chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND, sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, các xã đã thực hiện và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực. Các xã đã tập trung chỉ đạo duy trì phát triển KT-XH ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với KH đề ra; chất lượng đời sống nhân dân được nâng lên, các xã không còn hộ nghèo. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai tích cực; xã Dực Yên đã hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt NTM kiểu mẫu; xã Quảng An cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao, Quảng Tân tiếp tục duy trì và xây dựng NTm kiểu mẫu. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả. Công tác cải cách hành chính được quan tâm nâng cao chất lượng; công tác quản lý nhà nước, GPMB được chỉ đạo quyết liệt, an sinh xã hội, y tế, giáo dục được đảm bảo…

Các xã báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong BTV Huyện ủy và các cơ quan chuyên môn của huyện đã tham gia ý kiến đối với các xã tập trung vào một số nội dung liên quan đến thực hiện đề án trồng cây ăn quả, chuyển mục đích sử dụng đất, công tác xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, xây dựng NTM, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, công tác văn hóa…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả mà các xã đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị thời gian tới Đảng ủy các xã tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, đảm bảo các nội dung phải bám sát NQ 16 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, NQ đại hội Đảng cấp huyện và cấp xã, yêu cầu thực tiễn của địa phương cùng với khắc phục những tồn tại, hạn chế để đưa ra các giải pháp thực hiện phù hợp; có phân công nhiệm vụ cụ thể lộ trình để thực hiện. Đối với công tác xây dựng đảng cần rà soát các quy chế, quy định để bổ sung, cập nhật kịp thời các nội dung mới vào để triển khai thực hiện; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ phải duy trì nề nếp và đảm bảo chất lượng theo quy định. Phát huy tốt vai trò của các chủ thể trong hệ thống chính trị; tổ chức tốt hoạt động của MTTQ và các tổ chức hội đoàn thể từ xã đến thôn; các đoàn thể phải đăng ký xây dựng mô hình cụ thể để thực hiện chủ đề công tác năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết. UBND huyện chỉ đạo các xã rà soát lại các chỉ tiêu, tiêu chí NTM để có giải pháp cụ thể để thực hiện; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương; nâng cao giá trị ứng dụng KHCN, liên kết trong sản xuất; tập trung phát triển du lịch, mở rộng quy mô trang trại, gia trại, phát triển sản phẩm OCOP về số lượng và chất lượng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác CCHC, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm của huyện và các xã, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư. Quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đối với kiến nghị, đề xuất của các xã, UBND huyện quan tâm rà soát, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn  thực hiện giải quyết theo đúng quy định.

Quốc Nghị