Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với các xã, thị trấn

Chiều ngày 3/2/2021, BTV Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Dực Yên, Tân Bình và thị trấn Đầm Hà về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; kết quả thực hiện Kết luận của BTV Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và triển khai Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 18/12/2020 của Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo 1 số cơ quan chuyên môn; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dực Yên, Tân Bình và thị trấn. Buổi làm việc được truyền hình trực tuyến đến các xã, thị trấn.

Năm 2020, Đảng ủy các xã, thị trấn đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt nhiều kết quả. Kinh tế tiếp tục duy trì và có mức tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, thị trấn Đầm Hà thu ngân sách vượt 37,7% so với KH huyện giao, xã Dực Yên thu ngân sách đạt 217%KH.

Buổi làm việc được tổ chức qua đường truyền trực tuyến đến các xã, thị trấn 

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến tích cực,  các xã tập trung hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao và triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu, đến nay xã Tân Bình và Dực Yên đã hoàn thành 8/8 chỉ tiêu và 27/27 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; Các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm sâu so với kế hoạch huyện giao, các xã, thị trấn đến nay không còn hộ nghèo. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn và đại hội chi bộ thôn, khu phố; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều tiến bộ, tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người của xã Tân Bình đạt 61,3 triệu đồng, của xã Dực đạt 60,4 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà các xã, thị trấn đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị năm 2021 cac xã, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19; đối với công tác bầu cử HĐND các cấp cần rà soát lại số lượng cử tri của toàn huyện, thực hiện đúng các bước của công tác bầu cử đảm bảo đúng đủ theo quy định, tập trung tuyên truyền, thông tin để ngườ dân nắm được và hiểu về quy trình bầu cử; trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cần xã hội hóa tối đa các nguồn lực, sự tham gia của người dân, tập trung nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao, xác định các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu để định hướng thực hiện; tập trung quán triệt triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp và chương trình phát triển KT-XH 5 năm; tập trung phát triển kinh tế, thực hiện đồng thời mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch, nâng cao chất lượng, sản lượng các sản phẩm OCOP, quan tâm thực hiện các đề án về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, chủ động giám sát các công trình hạ tầng trên địa bàn, phát triển nuôi trồng thủy hải sản. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, tập trung giải quyết đơn thư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đảm bảo công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn; quan tâm đến công tác phát triển đảng, đặc biệt nguồn phát triển đảng tại các trường học; tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện cho người dân vui tết, đón xuân an toàn.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà