Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy họp cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 5/11, BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự họp có các đồng chí: Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan liên quan.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung gồm: Đề án và NQ về xây dựng xã NTM và NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025; Đề cương Đề án phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ găn với chế biến sản phẩm nông – lâm – thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề cương Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử và văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận các nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh đây là các đề án quan trọng, do vậy, các cơ quan chuyên môn cần nghiêm túc tiếp thu, bổ sung các ý kiến góp ý của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ để hoàn thiện các đề án. Đối với Đề cương Đề án phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ găn với chế biến sản phẩm nông – lâm – thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, cần nghiên cứu làm rõ hơn các ngành dịch vụ trong đề án, việc đặt vấn đề trong đề án phạm vi cần vừa phải, không quá rộng, nên khoanh vùng phạm vi nghiên cứu để đề xuất nội dung giải pháp thực hiện; nên đưa vào đề án 1 số nhóm dịch vụ như viễn thông, vận tải…, cơ quan chuyên môn xây dựng đề án cần bám sát NQ của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2021-2025 để xây dựng đề án cho phù hợp. Đối với Đề cương Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử và văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, đồng chí Bí thư Huyện ủy cơ bản thống nhất với đề cương; đồng thời đề nghị nên bỏ mục tiêu cấu trức đề án, chỉ tập trung đánh giá đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề án; cơ quan chuyên môn xây dựng đề án cần có báo cáo tổng hợp về kết quả nghiên cứu, khảo sát đề án; cần có thêm mục đánh giá hiệu quả của đề án, thời lượng giữ các mục trong đề án cần cân đối, phù hợp, tập trung sâu vào mục giải pháp, trên cơ sở các ý kiến góp ý của BTV, Phòng VH&TT huyện cần bổ sung, sửa lại hoàn chỉnh đề cương đề trình BTV. Đối với Đề án và NQ về xây dựng xã NTM và NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Phòng NN&PTNT huyện tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh để BTV Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận các nội dung

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Chỉ thị của BTV Huyện ủy về chỉ đạo về công tác tổ chức Đại hội đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027 trên địa bàn huyện; kết quả sản xuất vụ Mùa năm 2021, KH sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022. Kết quả giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn; các trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện; Quy chế của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Công tác tổ chức, cán bộ.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời