Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà tổ chức kiểm điểm năm 2022

Trong 2 ngày 10 và 11/12, huyện Đầm Hà tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy năm 2022. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi Đảng bộ huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn song BTV Huyện ủy Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Trong năm 2022, đã ban hành 7 quy chế, quy định; 2 nghị quyết, 3 chỉ thị, 6 đề án, 94 kế hoạch, 242 báo cáo, gần 20 kết luận và nhiều văn bản chỉ đạo khác để triển khai thực hiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển; tập trung trí tuệ và nhất trí cao. Trong năm, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý, giải quyết đơn thư được quan tâm thực hiện tốt. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

22/22 chỉ tiêu kinh tế – xã hội được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tổng giá trị sản xuất 3 khu vực 6.990 tỷ đồng, đạt 101,2% KH, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 20,8% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB tăng 32,3% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hoá  và doanh thu dịch vụ tăng 22,8% so với CK. Đến ngày 5/12/2022, thu ngân sách trên địa bàn đạt 851.284 triệu đồng; đạt 142% dự toán tỉnh giao, 141% dự toán huyện giao. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản được đẩy nhanh tiến độ. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư được tăng cường. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, chương trình OCOP được đẩy mạnh. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,16%. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Bám sát sự chỉ đạo và Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 5/11/2019 của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Đầm Hà đã kiểm điểm tập thể và các cá nhân theo đúng quy định. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tập thể BTV Huyện ủy và từng đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân; xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực mà các đồng chí trong BTV Huyện ủy được phân công phụ trách, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Đảng bộ Huyện Đầm Hà ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, cầu thị của BTV Huyện ủy Đầm Hà; các báo cáo kiểm điểm đã bám sát hướng dẫn của cấp trên; các ý kiến tham gia có trọng tâm, trọng điểm. Công tác điều hành dân chủ, khách quan. Đối với nội dung báo cáo kiểm điểm của tập thể BTV Huyện ủy, đồng chí đề nghị cần đánh giá, làm rõ kết quả, vài trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của BTV Huyện ủy. Bổ sung thêm số liệu đánh giá, so sánh. Về khó khăn, tồn tại hạn chế  và nguyên nhân cần đánh giá, nhận diện, cụ thể những vấn đề căn bản, nội tại, tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Về nhiệm vụ năm 2023, huyện cần bổ sung, làm rõ chủ đề công tác năm; tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm công tác phát triển Đảng và công tác tổ chức Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; nân cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)