Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Chiều ngày 2/1/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã giành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, nhiệm vụ năm 2019, với những kết quả nổi bật: năm 2018 các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, công tác dân vận. Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2018, công tác tư tưởng, niềm tin của nhân dân được nâng lên, việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực. Việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện gắn với thực hiện chủ đề công tác năm được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt. Thực hiện Đề án 25 huyện đã quyết liệt trong công tác tổ chức cán bộ qua đó giảm 8 đầu mối cơ quan cấp huyện, 2 đầu mối đơn vị sự nghiệp thuộc phòng. Tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ Đảng, tiền thân của Đảng bộ huyện, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân….

Các đại biểu đã  tham gia ý kiến vào Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện năm 2019. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2018. Tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2018; Báo cáo kiểm điểm kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm được phân công cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018 và công tác cán bộ.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị đối với Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Văn phòng tổng hợp báo cáo trên cơ sở phải thể hiện rõ nét vai trò, nhiệm vụ, kết quả các Ban xây dựng Đảng, cùng với đánh giá kết quả đạt được trên các mặt công tác cần bổ sung tồn tại hạn chế từng mặt. Báo cáo cần thể hiện rõ điểm sáng, điểm nhấn từng mô hình cụ thể, nêu bật những mô hình tiêu biểu trong công tác dân vận; Về mục tiêu phấn đấu năm 2019 các Ban xây dựng Đảng cần cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ, mạnh dạn đăng ký thi đua, xây dựng các mô hình điểm, phấn đấu thực hiện đạt kết quả tốt. Đối với Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện năm 2019 đồng chí đề nghị cơ quan chuyên môn cần bổ sung thêm nhận định, dự báo tình hình năm 2019, một số Chỉ thị, Nghị quyết liên quan đến công tác an ninh trật tự, nhấn mạnh vai trò công tác hòa giải tại cơ sở, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Trong tháng 1/2019 các cơ quan, đơn vị cần xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có báo báo kết quả thực hiện, từng tháng, từng quý. Đối với công tác cán bộ đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cơ quan tham mưu rà soát, có kế hoạch bố trí, luân chuyển cán bộ đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)