Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 15/12, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2021 của Ban Chấp Hành (BCH) Đảng bộ huyện; quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị,  BTV Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách và một số giải pháp điều hành ngân sách huyện năm 2022; Báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022; Điều chỉnh chủ trương đầu tư khởi công mới năm 2022 và giai đoạn 2023 – 2025; Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư khởi công mới từ nguồn vốn chấm điểm giai đoạn 2022 – 2025; Quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của BTV Huyện ủy gồm: Hỗ trợ Công an huyện sửa chữa hạ tầng kỹ thuật khu vực nhà trực quản giáo; chuyển đổi mục đích sử dụng đất và công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cơ bản thống nhất các nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm BCH Đảng bộ huyện; thống nhất chủ trương đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của BTV Huyện ủy. Đồng chí đề nghị, trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí trong BTV, phòng Tài chính – kế hoạch, cơ quan tham mưu tiếp thu, bổ sung các nội dung, báo cáo. Trong đó, cần làm rõ thêm kết quả công tác chỉ đạo, những giải pháp mới, hiệu quả; phân tích rõ các chỉ tiêu đạt, vượt so với kế hoạch, các chỉ tiêu không đạt; phân tích nguyên nhân, giải pháp; làm rõ các căn cứ để triển khai thực hiện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời