Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 29/10, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe, thảo luận, cho ý kiến về nội dung dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của hệ thống chính trị huyện Đầm Hà; Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, các cơ quan tham mưu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện. trong đó, đối với nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của hệ thống chính trị huyện cần tập trung đánh giá hiện trạng trên 3 nội dung: công tác chỉ đạo; sự vào cuộc thực hiện trác nhiệm của các đơn vị liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; kết quả đạt được. Bổ sung một số tồn tại hạn chế, nguyên nhân. Về nội dung nhiệm vụ kết cấu theo 10 nhóm: Công tác tuyên truyền, quán triệt bổ sung nội dung quy định mới về những điều đảng viên không được làm; nắm diễn biến và công tác tuyên truyền vận động; công tác tiếp công dân; tiếp nhận giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo đảm bảo theo quy trình quy định, nâng cao chất lượng việc ra quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo và thông báo kết luận thanh tra theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giám sát, phản biện xã hội; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

Đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thống nhất về chủ trương; đề nghị bám sát nguyên tắc: bám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2021 – 2030, kết quả sử dụng đất năm 2021 và một số năm trước làm cơ sở, có tính đến định hướng trong phát triển của huyện, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đầu tư công năm 2022; bổ sung nhu cầu của các xã cho xây dựng nông thôn mới, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của người dân; bổ sung số liệu cụ thể của một số dự án.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về kết quả giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý IV/2021 và các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Huyện ủy; tờ trình cho xin chủ trương về giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; một số nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện và công tác tổ chức cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời