Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 13/7, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với một số cơ quan. Theo đó, việc phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo nguyên tắc, căn cứ theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước; đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất; đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị.v.v. Việc phối hợp công tác kiểm tra, giám sát bằng quy chế là cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận,tham gia ý kiến về phạm vi, đối tượng, nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp nhằm triển khai thực hiện Quy chế hiệu quả.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các nội dung, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện. Trong đó cần xác định rõ chức năng, thẩm quyền, phạm vi, đối tượng cụ thể, cơ sở, căn cứ thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo đề xuất đầu tư tổ hợp trại chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến giết mổ của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tại huyện Đầm Hà; cho ý kiến về việc hỗ trợ Viện kiểm sát nhân dân huyện cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại trụ sở cơ quan; Báo cáo tình hình biên chế 6 tháng đầu năm 2021 và công tác tổ chức – cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)