Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Trong 2 ngày 27 – 28/10, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến: Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 – NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đề xuất các nội dung trọng yếu đưa vào chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023; đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa, triển khai kế hoạch và rà soát các điều kiện đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân; Cho ý kiến vào một số quy hoạch theo đề xuất của UBND huyện; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/HU, ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên (đất đai, khoáng sản) trên địa bàn huyện; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đầm Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 và công tác cán bộ.

Đại biêu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát nội dung báo cáo, tiếp thu ý kiến các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung các báo cáo, đánh giá cụ thể, toàn diện hơn về kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Về kết quả sản xuất vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy giao UBND huyện chỉ đạo rà soát kết quả từng địa phương, đánh giá kết quả các mô hình, giao chỉ tiêu  năm 2023 gắn với các đề án phát triển sản xuất đảm bảo đúng với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện; tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của địa phương; có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất, không để diện tích đất bỏ hoang, tăng các mô hình liên kết, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên trên địa bàn huyện, đồng chí Bí thư Huyên ủy nhấn mạnh cần đánh giá kiểm điểm từng chỉ tiêu cụ thể, kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong Nghị quyết, tiếp tục có các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản; không để phát sinh các trường hợp vi phạm quy định của nhà nước; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

                                                 Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)