Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện sơ kết hoạt động 9 tháng năm 2020

Chiều ngày 8/10, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020. Đến dự có ông Nguyễn Đăng Kiệm, Phó giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Ninh.

Trong 9 tháng năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các phòng, ban, tổ chức Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020, đạt được những kết qua tích cực: tổng dư nợ thực hiện 230.485 triệu đồng, với 15 chương trình tín dụng, tăng 21.890 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay đạt 81.598 triệu đồng, chủ yếu cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, hộ cận nghèo, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Doanh số thu nợ đạt 59.665 triệu đồng. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại trung tâm và điểm giao dịch xã tăng 3.905 triệu đồng so với đầu năm đạt 97,63%  kế hoạch tăng trưởng năm. Duy trì và thực hiện có hiệu quả 110 tổ TK&VV, chất lượng tín dụng tốt, xử lý nợ đến hạn kịp thời, không để phát sinh nợ quá hạn. Đối với hợp đồng ủy thác với các tổ chức Hội, đến ngày 30/9, tổng dự nợ ủy thác thông qua các tổ chức chính trị, xã hội là 229.384 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 99,2% tổng dư nợ. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, tập huấn, tuyên truyền, triển khai đầy đủ các chủ trương chính sách về tín dụng mới đến các tầng lớp Nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên; công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Thành viên Ban Đại diện tham gia ý kiến

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo và cán bộ phòng nghiệp vụ Ngân hàng CSXH tỉnh trao đổi, thông tin về một số nội dung liên quan đến tín dụng chính sách và công tác kiểm tra giám sát.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và các giải pháp để triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay. Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ quý IV 2020, trong đó tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh, và cấp ủy chính quyền, địa phương liên quan đến tín dụng chính sách trên địa bàn. Tập trung kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng ủy thác. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, củng cố nâng cao chất lượng tổ TT&VV. Phối hợp với chính quyền địa phương và tổ chức Hội đôn đốc thu hồi nợ đến hạn. Nâng cao trách nhiệm công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác giám sát từ xa. Phối hợp với các xã, thị trấn nắm bắt nhu cầu vốn vay, tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

                                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)