Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện sơ kết công tác quý I triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024

Vừa qua, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Trưởng Ban đại diện chủ trì hội nghị.

Trong quý I/2024, Ban đại diện  HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng CSXH tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Nghị quyết các phiên họp Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện, tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các phòng ban, các tổ chức Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng năm 2024 một cách đồng bộ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nguồn vốn được giao được quản lý tốt, chuyển tải nguồn vốn ưu đãi một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt chức năng, vai trò chỉ đạo, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Tham mưu cho UBND huyện gắn tín dụng chính sách với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tích cực triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo Ban Bí thư, của Chính phủ và của UBND tỉnh đối với tín dụng chính sách trên địa bàn. Tổng nguồn vốn thực hiện đến hết quý I/2024 đạt 353.952 triệu đồng tăng 5.485 triệu đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Doanh số cho vay đến hết quý I/2024 đạt 25.760  triệu đồng bằng 120,9% CK, với 331 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 20.275 triệu đồng, nguồn vốn quy vòng đạt 78,7%. Tổng  dư nợ các chương trình tín dụng chính sách thực hiện đến 31/3/2024 đạt 353.902 triệu đồng, tăng 5.485 triệu đồng so với đầu năm với 4.197 khách còn dự nợ. Có 5/9 xã thị trấn có dự nợ tăng trưởng dương so với đầu năm. Trong quý I đã hoàn thiện hồ sơ giải ngân cho 331 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 8 lượt hộ; hỗ trợ vốn vay cho 100 hộ gia đình có nhu cầu xây mới, sửa chữa công trình nước sạch, công trình vệ sinh; thẩm định và giải quyết cho 251 người lao động có nhu cầu vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm; cho vay người chấp hành song án phạt tù 3 hộ; cho vay xây mới và sửa chữa nhà ở xã hội theo Nghị định 100  là 1 hộ.

Lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện báo cáo kết quả công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024

Với 13 chương trình tín dụng chính sách được triển khai kết hợp với công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư được lồng ghép đã góp phần tăng năng suất, hiệu quả, nhiều mô hình kinh tế ở địa phương được đẩy mạnh phát triển. Tiếp tục duy trì có hiệu quả 9/9 điểm giao dịch xã, thị trấn. Việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời với thủ tục cho vay đơn giản, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách dễ tiếp cận nguồn vốn, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, góp phàn giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung thảo luận, trao đổi, bàn giải pháp để triển khai có hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện ghi nhận những kết quả đạt được trong quý I/2024. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện cần quan tâm thực hiện trong quý II/2024: Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, HĐQT, chỉ đạo của tỉnh liên quan đến tín dụng chính sách trên địa bàn. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là giám sát các cơ sở, hộ gia đình để nắm bắt tình hình thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có nguồn tiền nhàn rỗi mở tài khoản tiền gửi tại NHCSXH để tạo nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. NHCSXH tiếp tục triển khai dịch vụ Mobile Banking trên địa bàn, tăng cường các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn huyện. Các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi đến nhân dân và hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn theo quy định. Phối hợp với NHCSXH rà soát thông tin khách hàng để chuẩn hóa dữ liệu, rà soát, củng cố, kiện toàn Tổ TK&VV, hướng dẫn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Các xã thị trấn tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn xã, thị trấn.  Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát  hoạt động tín dụng chính sách tại thôn, khu đối với Hội, đoàn thể nhận ủy thác và Tổ TK&VV. Ngân hàng CSXH tích cực tuyên truyền vận động  khách hàng tham gia gửi tiền tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, nguồn vốn được giao. Duy trì, đổi mới, nâng cao hoạt động điểm giao dịch các xã, hoàn thiện về hình thức, phong cách phục vụ, nhằm mang tới sự hài lòng cho khác hàng khi sử dụng các dịch vụ của NHCSXH.

                                         Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)