Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 13/1, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì  hội nghị.

Năm 2022, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Tỉnh, chính quyền địa phương… triển khai thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, vừa triển khai quản lý hiệu quả tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Trong năm, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 300,290 tỷ đồng. Trong đó, vốn huy động qua tổ chức kinh tế, cá nhân đạt 55,474 tỷ đồng; vốn tại địa phương đạt 52,949 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt 130,272 tỷ đồng với trên 1.833 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 84,352 tỷ đồng. Tổng dư nợ  đạt 300,290 tỷ  đồng với 15 chương trình tín dụng, 4.003 hộ vay. Các khoản thu, chi được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện thu đúng, thu đủ. Chất lượng tín dụng được nâng lên. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thường xuyên chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với các Hội, đoàn thể, Ban giảm nghèo cấp xã thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ quá hạn, nợ đến hạn, khống chế nợ quá hạn phát sinh; tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các tổ đôn đốc thu hồi nợ tại các xã, thị trấn; thực hiện hồ sơ xử lý rủi ro kịp thời. Trong năm, không có nợ quá hạn, nợ khoanh.  Hoạt động cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị – xã hội được thực hiện hiệu quả với tổng dư nợ ủy thác trên 299,190 tỷ đồng; mô hình tổ chức, hoạt động của 107 Tổ tiết kiệm và vay vốn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh. Việc chấp hành quy định của Tổng giám đốc về thực hiện những nội dung công khai tại điểm giao dịch xã, công khai thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn vay; huy động tiền gửi tiết kiệm.v.v.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh năm 2023, huyện xác định chủ đề công tác năm ““Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng đời sống nhân dân”.  Đồng chí đề nghị: Ban đại diện HĐQT Ngân Hàng CSXH huyện tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, của tỉnh, huyện liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tham mưu kiện toàn Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện; đẩy mạnh tuyên truyền,phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi; thực hiện tốt kế hoạch về chỉ tiêu tín dụng được giao; quan tâm cân đối, phân khai kịp thời các nguồn vốn hỗ trợ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ ủy thác của các tổ chức chính trị – xã hội; tham mưu xây dựng, ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ tín dụng chính sách năm 2022.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ tín dụng chính sách năm 2022.

Nhân dịp này, UBND huyện Đầm Hà đã khen thưởng cho 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai nhiệm vụ tín dụng chính sách năm 2022.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)