Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 14/1, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì  hội nghị.

Năm 2020, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tích cực. Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã kịp thời triển khai các Nghị quyết, chính sách tín dụng, văn bản chỉ đạo của cấp trên tới các thành viên; chủ động điều chuyển nguồn vốn các chương trình tín dụng; chỉ đạo tập trung xử lí, thu hồi các khoản nợ xấu, nợ đọng lãi, nợ quá hạn; tham mưu cho UBND huyện dành một phần ngân sách ủy thác cho NHCSXH theo Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính xã hội. Trong năm, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 236.476 triệu đồng. Trong đó, vốn huy động từ tổ chức, cá nhân đạt 32.720 triệu đồng, đạt 102% KH; vốn huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 10.412 triệu đồng; vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện đạt 1.410 triệu đồng. Doanh số cho vay đạt 99.165 triệu đồng; doanh số thu nợ đạt 71.692 triệu đồng. Tổng dư nợ  đạt 236.476 triệu đồng với 13 chương trình tín dụng, 3.942 hộ vay. Công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh. Việc chấp hành quy định của Tổng giám đốc về thực hiện những nội dung công khai tại điểm giao dịch xã, công khai thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn vay; xử lý nợ xấu, nợ quá hạn; huy động tiền gửi tiết kiệm.v.v.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh năm 2021, huyện xác định chủ đề công tác năm “Giữ vững địa bàn an toàn và tốc độ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tích hợp, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch; nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện”; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, cận nghèo; thực hiện Đề án Phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

Đồng chí đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục triể khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; rà soát, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện; quan tâm cân đối các nguồn vốn hỗ trợ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ ủy thác của các tổ chức chính trị – xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động khách hàng để huy động vốn, huy động tiền gửi tiết kiệm; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo, đối tượng chính sách; tham mưu xây dựng, ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)