Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban CHQS huyện Đầm Hà: Chi trả chế độ trợ cấp một lần và trao giấy chứng nhận tham gia dân công hoa tuyến theo quyết định 49 của Chính Phủ

Ngày 13/8/2019, Ban chỉ huy quân sự huyện Đầm Hà đã tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần cho 477 đối tượng  được hưởng chế độ theo quyết định 49-QĐ/CP và quyết định 142-QĐ/CP của thủ tướng chính phủ cho công dân của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong đợt chi trả này, huyện Đầm hà có 471 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp theo quyết định 49 là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền là 942 triệu đồng. Tại buổi chi trả, cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện đã trao giấy 471 chứng nhận, hướng dẫn, kê khai làm bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí theo quyết định 49 của Chính phủ. Ngoài ra, 6 đối tượng được hưởng theo quyết định 142 với số tiền là 25 triệu 300 nghìn đồng là những quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng; Qúa trình thực hiện chi trả được thực hiện công khai, đúng đối tượng, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan.

Các đối tượng được hưởng chế độ theo quyết định 49 của Chính phủ

Việc chi trả trợ cấp 1 lần cho các đối tượng theo quyết định 142 và 49 của thủ tướng chính phủ thể hiện sự quan tâm chủa Đảng, nhà nước đối với những đóng góp to lớn của các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Và các quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. Bù đắp phần nào những cống hiến, hy sinh của họ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong thời gian tới, BCHQS huyện tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách hiểu rõ chủ trương, chính sách và chế độ được hưởng theo quyết định 49 và 142 của Thủ tướng chính phủ. Tiếp tục rà soát, không để sai sót, lọt đối tượng thuộc diện được hưởng theo quyết định này.

                                                                   Tiến Cường – TTTT&VH