Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban chỉ đạo cải cách tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 25/12, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp huyện đã tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Năm 2019, công tác tư pháp và cải cách tư pháp đã được huyện tập trung chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp được nâng lên rõ rệt; mối quan hệ giữa các ngành tư pháp ngày càng chặt chẽ; trách nhiệm trong thực nhiệm vụ, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức tư pháp được nâng cao; công tác tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp được chú trọng. Công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ ở các cơ quan tu pháp được quan tâm, thực hiện theo đúng hướng dẫn của tỉnh. Công tác điều tra, xử lý tội phạm, thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ. Chất lượng các phiên tòa xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp được nâng lên; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã tham gia ý kiến về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác tư pháp; kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.v.v.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyên ủy đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác tư pháp và cải cách tư pháp thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp huyện cần tiếp tục tập trung rà soát lại chức năng, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ việc cho các thành viên; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, cải cách tư pháp, tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường hiệu lực thi hành các bản án; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định đối với các vụ án diện Ban thường vụ chỉ đạo; tổ chức tập huấn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình hòa giải, tổ hòa giải; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập trung rà soát lại, bổ sung  đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; kiện toàn thành viên hội thẩm nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp ở cơ sở; thực hiện đúng tiến độ đề án bố trí công an xã chính quy; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của các cơ quan dân cử; nâng cao vai trò giám sát của HĐND.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)