Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 2/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà tổ chức hội nghị lần thứ 31 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trong 6 tháng đầu năm, Đầm Hà đã tích cực, chủ động bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền; công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; tăng cường công tác luân chuyển, điều động cán bộ; tiếp tục rà soát, bổ sung các quy chế, quy định của cấp ủy, cơ quan, đơn vị phát huy hiệu quả. Đồng thời, triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Trong 6 tháng, kinh tế – xã hội tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực tăng cao so với cùng kỳ: Nông nghiệp tăng 10,5%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 4,8%; Thương mại, dịch vụ tăng 7%; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 30,296 tỷ đồng, tăng 60% (cao nhất từ trước đến nay).

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 

Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục cải thiện; chương trình xây dựng nông thôn mới và Đề án đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn được quan tâm. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính có nhiều đổi mới, chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 7/14 địa phương. Chủ đề công tác năm 2019 thực hiện đạt được nhiều kết quả rõ nét, nâng cao chất lượng, tỷ trọng dịch vụ, du lịch….

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm; nghe và cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 18/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Đầm Hà đến năm 2020; Kế hoạch Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng từ huyện tới cơ sở tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 20-NQ/HU, chương trình hành động về Nghị quyết số 14-NQ/TU gắn với chủ đề công tác năm, tập trung rà roát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng các giải pháp rõ nét, hiệu quả. Trong đó, tổ chức phong trào thi đua trong toàn huyện hướng tới kỷ niệm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiến hành rà soát, luân chuyển, quy hoạch, sát hạch cán bộ công chức cấp huyện. Nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Đề án khu nông nghiệp công nghệ cao về thủy sản tỉnh Quảng Ninh tại huyện Đầm Hà khi được phê duyệt. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, HTX; vận động nhân dân phát triển các sản phẩm Ocop, chương trình xây dựng NTM. Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm về “Xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch”. Triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển Du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng văn hóa con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”. Chủ động phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, bão lũ và tìm kiếm cứu nạn; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, kiên quyết ngăn chặn khai thác thủy sản tận diệt. Giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chia tay đồng chí Phan Trọng Bình về nghỉ hưu theo chế độ

Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã tổ chức chia tay đồng chí Phan Trọng Bình, nguyên Ủy viên BTV, Phó chủ tịch HĐND huyện về nghỉ hưu theo chế độ.

Minh Hải – Quốc Nghị ( TT TTVH Đầm Hà)