Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

76/76 thôn, bản khu phố bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 – 2022

Ngày 5/1/2020, cùng với toàn tỉnh, 76/76 thôn, bản khu phố trên địa bàn huyện Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các ngành, đoàn thể  huyện đã đến dự tại các thôn, bản, khu phố.

Thực hiện Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025”, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, bản, khu phố Kế hoạch số 149/KH – UBND ngày 24/9/2019 của UBND huyện Đầm Hà về tổ chức bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố. Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc triển khai thực hiện. Công tác chuẩn bị, quy trình giới thiệu, hiệp thương nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Các xã đã tổ chức họp bàn, tiến hành rà soát, chỉ đạo triển khai các bước trong công tác bầu cử theo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch. Tại các điểm bầu cử, công tác trang trí khánh tiết, danh sách các ứng cử viên đều được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri nghiên cứu, lựa chọn những người có uy tín, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ ở cơ sở để bầu vào chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong ngày 5/1, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đến dự Hội nghị bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 – 2022 tại thôn Châu Hà, xã Quảng Tân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại điểm bầu cử thôn Châu Hà

Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022, Ban công tác mặt trận thôn Châu Hà đã chủ động trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm bầu cử; danh sách cử tri và trích ngang người ứng cử trưởng thôn được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri nghiên cứu, lựa chọn đại biểu xứng đáng; thôn cũng thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh tại nhà văn hóa để cử tri hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm tham gia bầu cử.

100% cử tri có mặt tại điểm bầu cử nhất trí bầu đồng chí Nình Văn Trình giữ chức Trưởng thôn nhiệm kỳ mới

Cuộc bầu cử tại thôn Châu Hà, xã Quảng Tân diễn ra nghiêm túc, theo đúng quy định, hướng dẫn, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao. Tại cuộc bầu cử 100% cử tri có mặt đã nhất trí bầu đồng chí Nình Văn Trình, Bí thư chi bộ, trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020 tái đắc cử chức danh trưởng thôn Châu Hà nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng trưởng thôn Châu Hà nhiệm kỳ 2020 – 2022

Phát biểu tại cuộc bầu cử trưởng thôn Châu Hà, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chúc mừng đồng chí Nình Văn Trình, tân trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới đồng chí tân trưởng thôn sẽ cùng với nhân dân trong thôn tiếp tục đoàn kết, xây dựng thôn ngày càng phát triển; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua tập trung chỉ đạo nhân phát triển kinh tế nâng cao thu  nhập và đời sống; các hộ dân trong thôn cần phát huy truyền thống bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình, tăng cường rèn luyện sức khỏe, nâng cao trình độ dân trí, cùng chung tay với tập thể lãnh đạo thôn xây dựng thôn Châu Hà ngày một phát triển.

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo bầu cử trưởng thôn bản, khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 tại thôn Tân Mai, xã Tân Lập.

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự bầu cử tại thôn Tân Mai

Để đảm bảo việc tổ chức bầu cử trưởng thôn theo đúng quy trình, đúng luật định, thôn Tân Mai đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện và xã về công tác bầu cử đến toàn thể đảng viên và nhân dân; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bám sát các hướng dẫn của cấp trên; chú trọng phát huy vai trò của chi bộ, các đảng viên, trưởng Ban công tác mặt trận thôn khi lựa chọn, dự kiến giới thiệu ứng cử.v.v.

100% cử tri đại diện hộ gia đình tham gia biểu quyết tán thành

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến 9h30p, thôn Tân Mai đã hoàn thành công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022. 100%  cử tri đại diện hộ gia đình tham gia tán thành thông qua hình thức biểu quyết.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị bầu trưởng khu phố tại phố Lê Lương thị trấn Đầm Hà.

Cử tri phố Lê Lương tham gia hội nghị bầu cử

Khu phố Lê Lương nằm ở trung tâm của thị trấn Đầm Hà, là khu phố có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của huyện Đầm Hà.  Những năm qua, cán bộ, nhân dân khu phố đã đoàn kết, chung tay xây dựng khu khố văn minh, phát triển. Các gia đình trong khu phố thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tham gia phong trào Đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nhân đạo; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp. Năm 2019, khu phố có 97,6 % số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Lãnh đạo thị trấn Đầm Hà tặng hoa chúc mừng

Trong ngày bầu cử, cử tri khu phố đã đến đông đủ đúng giờ, Ban Công tác mặt trận khu phố đã thực hiện quy trình, các bước trong công tác bầu cử, giới thiệu nhân sự ứng cử, 100% cử tri có mặt đã thống nhất bầu ông Đinh Công Bình, tiếp tục giữ chức phố trưởng phố Lê Lương, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Cùng với các thôn, bản trong toàn huyện, thôn Hải An xã Quảng An đã tổ chức Hội nghị bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đến dự có Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo xã Quảng An và đông đảo cử tri trong thôn.

Đ/c Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện trao đổi  với  cán bộ thôn về công tác bầu cử

Với sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, dân chủ các khâu, các bước, nên trong ngày bầu cử, cử tri phấn khởi đi bầu đạt tỷ lệ cao. Những người trúng cử trưởng thôn kỳ này đều là những người có uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng, được nhân dân tín nhiệm, phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó

Cử tri thôn Hải An tham gia bầu trưởng thôn

Không khí bầu cử tại các thôn, bản đã diễn ra nghiêm túc, sôi nổi, đảm bảo an toàn, nhân dân đã phát huy tốt quyền dân chủ của mình đi bầu đông đủ, đúng luật, thể hiện là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Phạm Văn Kha – Phó Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị bầu cử trưởng thôn tại thôn An Lợi, xã Quảng Tân.

Đồng chí Phạm Văn Kha dự và phát biểu chỉ đạo tại thôn An Lợi

Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến các thôn; đồng thời thực hiện tốt các bước hiệp thương theo đúng quy trình, Công tác bầu cử trưởng thôn tại thôn An Lợi diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng luật định. Kết quả bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu cao; tỷ lệ cử tri biểu quyết đồng thuận đạt 100%.

Cử tri thôn An Lợi biểu quyết bầu trưởng thôn với tỷ lệ đồng thuận đạt 100%

Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của ban điều hành thôn trên địa bàn xã, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

* Một số hình ảnh bầu trưởng thôn tại các thôn, bản khu phố

Hội nghị bầu Trưởng bản tại Bản Tài Lý Sáy, xã Quảng lâm

Cử tri đi bầu cử tại phố Bắc Sơn, Thị trấn Đầm Hà

Bầu cử Trưởng thôn tại Thôn Đông Thành, xã Quảng An

Nơi diễn ra Hội nghị bầu trưởng thôn tại Thôn Hải An, xã Quảng An

Thôn Tân Lương, xã Tân Bình trong ngày bầu cử trưởng thôn

Cử tri tham gia bầu cử tại thôn Tân Phú, xã Tân Lập

Biểu quyết bầu trưởng thôn tại thôn Đông Hà, xã Tân Lập

Bầu Trưởng bản tại Bản Siềng Lống, xã Quảng Lâm

Nhóm PV Trung tâm TT&VH – CTV