Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

21 Chỉ tiêu trọng tâm của Huyện Đầm Hà – Giai đoạn 2020 – 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2020 đã diễn ra trong 2 ngày (ngày 12 – 13/5/2020). Với chủ đề “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng – an ninhnâng cao toàn diện đời sống Nhân dân, xây dựng huyện Đầm Hà trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025”; phương châm Đổi mới – Sáng tạo – Đột phá, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu về 04 lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng.

21 chi tieu

Trả lời