Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

100% trưởng thôn, bản, khu phố là đảng viên

Ngày 5/1/2020, cùng với các thôn bản trong toàn tỉnh, 76/76 thôn bản khu phố trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công hội nghị bầu trưởng, thôn, bản khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2022. Không khí bầu cử đã diễn ra sôi nổi, phấn khởi, người dân đã thực sự phát huy quyền làm chủ của mình, trực tiếp bầu ra đội ngũ lãnh đạo thôn.

Do có sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, công tác chuẩn bị được thực hiện chặt chẽ, quy trình bầu cử thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, công tác bầu cử diễn ra dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Kết quả bầu cử 76/76 người trúng cử đều là đảng viên, đúng phương án dự kiến ban đầu, trong đó có 54/76 đồng chí tái cử, không có trường hợp nào bầu lại hoặc không trúng cử trưởng thôn, bản, khu phố. Tỷ lệ cử tri đại diện cho hộ gia đình đi bầu đạt 72,92%. Những người trúng cử trưởng thôn kỳ này đều là những người có uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng, được nhân dân tín nhiệm, phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.

Không khí bầu cử tại phố Trần Phú thị trấn Đầm Hà

Đây sẽ là tiền đề để huyện Đầm Hà tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố tại 76/76 thôn, bản theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

                                            Mai Thắm (Trung tâm TT&VH )