Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp bàn giải pháp thực hiện để nâng chất, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới

Sáng ngày 23/01/2024, UBND huyện tổ chức họp nghe báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tổng thể các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, cấp xã thực hiện đến hết năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để nâng chất, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí kế hoạch trong năm 2024. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tổng thể các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới cấp huyện đồng thời tham gia phát biểu ý kiến liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí, trong đó tập trung vấn đề về môi trường, bảo hiểm y tế, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục,..để thực hiện hoàn thành các tiêu chí trọng tâm trong thời gian tới.

 

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh việc xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư nông thôn đồng lòng xây dựng thôn, xã khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ một cách toàn diện; có nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, cần chủ động hơn nữa trong công tác triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo lộ trình, kế hoạch đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã cần rà soát, đánh giá khách quan, chính xác kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025. Từ đó có kế hoạch, giải pháp thực hiện để nâng chất, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí kế hoạch trong năm 2024. Đặc biệt, phải nêu được đầu việc, phân công nhiệm vụ, có lộ trình và huy động được nguồn lực thực hiện. Các phòng, ngành phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí huyện NTM xây dựng báo cáo chi tiết về những chi tiêu, tiêu chí đã đạt được.

                                                                              Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)