Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 1.68%

Đó là kết quả ấn tượng trong công tác giảm nghèo của huyện Đầm Hà năm 2018, nhằm đánh giá kết quả đạt được và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, UBND huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo, lao động, việc làm và đào tạo nghề năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Trần Việt Dũng Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2018, UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn chủ động triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các giải pháp, các chương trình, dự án và các chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tranh thủ các nguồn lực để thực hiện chương trình, mục tiêu gắn với chương trình phát triển kinh tế – xã hội. Thực hiện chương trình 135 (Đề án 196) huyện đã đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cho các xã thôn đặc biệt khó khăn với tổng nguồn vốn ngân sách là 54.861 triệu đồng, (ngân sách tỉnh là 38.890 triệu đồng, nguồn vốn lồng ghép của huyện là 15.971 triệu đồng). Hỗ trợ 7.080 triệu đồng cho 459 hộ tham gia mô hình chăn nuôi bò sinh sản ở 03 xã (Quảng Lợi, Quảng An, Quảng Lâm). Tích cực vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; tạo điều kiện vay vốn giải quyết việc làm, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo… đã phát huy hiệu quả trong công tác giảm nghèo. MTTQ và các Tổ chức chính trị xã hội huyện phối hợp với các xã, thị trấn khảo sát, lập danh sách các hộ nghèo nhận giúp đỡ thoát nghèo có địa chỉ là 150 hộ, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ các nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo gắn với vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo tích cực tham gia các chương trình, dự án, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, năm 2018 toàn huyện giảm tuyệt đối 399 hộ nghèo bằng 3,83%, đạt 111,45% KH và bằng 181,36% KH tỉnh giao; Số hộ nghèo giảm từ 5,51% xuống còn 1,68%. Số hộ cận nghèo giảm từ 9,08% xuống còn 5,54%.

Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu giải quyết việc làm, đào tạo nghề được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị với các xã, thị trấn. Công tác tuyên truyền đa dạng nội dung hình thức, góp phần giải quyết nhu cầu học nghề, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời giải quyết được nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp, đáp ứng sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong năm giải quyết việc làm cho 1.025 lao động, đạt 102,5% KH. Mở được 8/8 lớp đào tạo nghề, đạt 100% KH; Số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề là 204/220 người, đạt 92,7% KH.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, những mô hình mới, cách làm hay trong giảm nghèo, lao động, việc làm, đào tạo nghề, đồng thời rà soát, phân tích nguyên nhân nghèo và đề ra các giải pháp giảm nghèo năm 2019.

Đồng chí Trần Việt Dũng Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo huyện nhấn mạnh năm 2018 huyện Đầm Hà đã đạt được kết quả nổi bật trong công giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, vượt so với kế hoạch của tỉnh và huyện giao. Ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc tích cực của Ban chỉ đạo giảm nghèo từ huyện tới cơ sở, đồng chí đề nghị trong năm 2019 cần phấn đấu giảm trên 100 hộ nghèo, không để tái phát sinh hộ nghèo, cận nghèo. Rà soát toàn bộ số hộ nghèo, cận nghèo, phân công cụ thể các phòng ban phụ trách, chịu trách nhiệm về công tác giảm nghèo của các địa phương. Rà soát, gắn công tác đào tạo nghề với chương trình giảm nghèo. Các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách tuyển dụng lao động, việc làm, tiếp cận, hỗ trợ lãi suất vốn vay, vận động hộ nghèo tích cực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

                                      Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)