Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố quý III

Ngày 12/10, Huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị giao ban với đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố quý III năm 2021. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư  Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin một số kết quả nổi bật trong 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021. Theo đó, trong 9 tháng, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện được duy trì ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy,  tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường.  Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp; tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết đơn thư có nhiều chuyển biến tích cực. Hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện được nâng lên. Kinh tế duy trì và phát triển ổn định. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.593 tỷ đồng. Giá trị sản xuất Công nghiệp, TTCN, XD đạt 1.061 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.186 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 136.276 triệu đồng, bằng 107% dự toán tỉnh giao, bằng 76% dự toán huyện, tăng 92,63% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh tiến độ. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường được quan tâm. Huyện đã triển khai Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đầm Hà. Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,1%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu Bí thư, trưởng thôn, trưởng Ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố cũng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại chi bộ trong 9 tháng. Đồng thời phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương; công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; thi công tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; thanh lý nhà văn hóa thôn Xóm Khe, xã Đại Bình; tình hình sản xuất, khai thác, đánh bắt thủy sản; công tác an ninh trật tự, phát triển Đảng.v.v.

Qua nghe ý kiến từ cơ sở, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp trao đổi, trả lời các vấn đề mà các đại biểu quan tâm; đồng thời giao cho các phòng, ban, cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn tiếp thu, tổng hợp ý kiến để giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ cán bộ thôn, bản trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh huyện sẽ tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ, trong đó: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường nắm tình hình, quản lý người, phương tiện ra vào địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát, khai báo y tế; nâng cao hiệu quả của phòng xét nghiệm Covid-19 RT-PCR; thực hiện tốt công tác tiêm chủng phòng dịch Covid-19; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện; trienr khai tốt các chương trình thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, các chủ trương, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; phấn đấu tăng thu ngân sách; quan tâm công tác giảm nghèo, cải cách hành chính; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ thôn, khu phố, trưởng ban công tác mặt thôn, bản, khu phố tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19; làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh trong nội bộ dân cư, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)