Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực HĐND huyện giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa V

Ngày 19/6, Thường trực HĐND huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gủi tới kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa V và kết quả giải quyết các kiến nghị sau phiên họp giải trình giữa hai kỳ họp của HĐND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UB MTTQ; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa V và các kiến nghị theo Nghị quyết số 118/NQ- HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 -2026. Qua giám sát cho thấy, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo, phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì hoặc phối hợp giải quyết đối với các nội dung kiến nghị. Đối với những kiến nghị do những nguyên nhân khách quan liên quan đến chủ trương, nguồn lực… chưa thể giải quyết dứt điểm ngay, đã được UBND huyện chỉ đạo cơ bản làm rõ để thông tin tới cử tri. Một số kiến nghị đã được giải quyết có kết quả nhận được sự đồng tình của cử tri, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng, tạo đồng thuận trong Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Trong tổng số 28 kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 18 và các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân huyện khóa V, đã có 6/28 (đạt 21,42%) kiến nghị được giải quyết xong, có kết quả cụ thể; 16/28 (đạt 57,14%) kiến nghị đã được chỉ đạo trả lời, giải thích rõ để thông tin tới cử tri; 6/28 ý kiến (đạt 21,42%) đã chỉ đạo giải quyết nhưng chưa dứt điểm, sẽ được UBND huyện chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tích cực triển khai, thực hiện việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri theo phân công của UBND huyện; quá trình giải quyết đã chủ động phối hợp, rà soát, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất biện pháp để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện đã đề cao trách nhiệm, thực hiện khảo sát, thẩm tra việc giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị và báo cáo Thường trực HĐND huyện về kết quả thực hiện nội dung này; đồng thời qua hoạt động giám sát đã có kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng về những khó khăn và giải pháp để sớm giải quyết có kết quả những kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Biên Thùy, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã đánh giá cao vai trò của UBND huyện trong chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri; vai trò của các ban, các đại biểu HĐND huyện trong việc đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết các kiến nghị còn chưa dứt điểm; xác định lộ trình giải quyết cụ thể và cập nhật, báo cáo kết quả giải quyết để thông tin, trả lời cử tri và Nhân dân. Hằng tháng, quý UBND huyện tiến hành kiểm điểm kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, phản ánh của nhân dân; hằng quý có báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong việc phối hợp giải quyết kiến nghị cử tri. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện để thực hiện tốt Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 31/10/2022 của Thường trực HĐND huyện về ban hành Quy định tiếp nhận, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đầm Hà khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đối với các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cần tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả giám sát và thông tin tới cử tri và nhân dân về kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri. Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện trong hoạt động tiếp xúc cử tri và tổng hợp kiến nghị cử tri theo hướng đổi mới, đúng quy định. Các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình trong Nhân dân, quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở.

                                                  Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)