Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với UBND huyện về triển khai hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2024 – 2025

Chiều ngày 25/6/2024, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Đầm Hà về triển khai hoạt động KHCN&ĐMST giai đoạn 2024 – 2025. Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2023, hoạt động phát triển KHCN&ĐMST huyện Đầm Hà đã có chuyển biến tích cực:  Huyện ủy Đầm Hà đã ban hành Chương trình hành động số 39-CT/HU ngày 30/6/2023 trên cơ sở Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 11/9/2023 về thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/HU; huyện hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng thương hiệu sản phẩm, triển khai kế hoạch “Mỗi xã, phường một sản phẩm – OCOP”. Quan tâm và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn ứng dụng KHCN vào sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu tại hội nghị

Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực cải cách hành chính công, nông nghiệp, công nghệ thông tin, giáo dục, văn hóa, y tế… luôn được huyện đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều kết quả nổi bật: Công nghệ tự động hóa trong xử lý nước nuôi tôm; Sử dụng máy đếm Post tự động; Ứng dụng công nghệ thông tin (công nghệ số); Ứng dụng biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và quản lý chất lượng; Người dân trên địa bàn huyện đã chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGap đem lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện, có 25 cơ sở /37 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, trong đó: 20 sản phẩm đạt sao cấp huyện và cấp tỉnh; có 04 sản phẩm đạt 4 sao; 16 sản phẩm đạt 3 sao; các sản phẩm đăng ký mã số, mã vạch; đăng ký mã QR Code để truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản phẩm. Triển khai hiệu quả hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO, hoàn thành chuyển đổi sang hệ thống ISO 9001:2015 trên địa bàn; Năm 2023, 100% các đơn vị thuộc UBND huyện đã thực hiện ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của đơn vị.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại hội nghị

Trong giai đoạn năm 2024 – 2025, huyện Đầm Hà tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng tại Nghị quyết số 13- NQ/TU ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/4/2023); Chương trình hành động số 2163/CTr-UBND ngày 09/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU để tổ chức triển khai thực hiện theo thực tế nhiệm vụ địa phương. Phối hợp với các Phòng chức năng, các Trung tâm, Chi cục thuộc sở Khoa học và Công nghệ tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ phát triển KHCN&ĐMST địa phương giai đoạn 2024-2025. Nâng cao việc tìm kiếm, giới thiệu các đơn vị hỗ trợ ứng dụng công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất của huyện Đầm Hà, tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn và triển khai nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN đã được triển khai có hiệu quả; Tích cực lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao đưa vào nuôi trồng thử nghiệm trên địa bàn huyện.

Ký kết Chương trình phối hợp khoa học công nghệ 2024 – 2025

Cũng tại buổi làm việc, Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Quảng Ninh và huyện Đầm Hà đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2024-2025.

                                                                        Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)