Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện tháng 8/2023

Ngày 03/8/2023, Đảng uỷ Công an huyện Đầm Hà tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 8/2023. Về phía đại biểu tỉnh dự Hội nghị có đồng chí Bế Văn Công – Phó Trưởng phòng Tổng hợp và xử lý đơn thư (Ban Nội chính Tỉnh uỷ); đồng chí Thượng tá Vũ Mạnh Hà – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Công an huyện chủ trì Hội nghị, tham gia có các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công an huyện đã nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những kết quả đã đạt được và các tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đồng chí lãnh đạo, các Chi bộ trực thuộc, Chi bộ Công an xã, thị trấn. Đồng thời, quán triệt, phổ biến đầy đủ các văn bản chỉ đạo mới của Đảng, trọng tâm là: Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án số 06, gắn với chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 11/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp trong tình hình mới; Quy định số 09-QĐ/ĐUCA, ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bế Văn Công – Phó Trưởng Phòng Tổng hợp và xử lý đơn thư (Ban Nội chính Tỉnh ủy) đã phổ biến một số tình hình liên quan đến công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Bế Văn Công cũng hướng dẫn thêm một số nội dung về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực để Đảng uỷ Công an huyện để nắm được, tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà – Bí thư Đảng uỷ Công an huyện chủ trì Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Đầm Hà kết luận chỉ đạo, yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên tiếp tục giữ vững vai trò nêu gương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các Chi bộ trực thuộc, các Chi bộ Công an xã, thị trấn. Trong đó triển khai nghiêm túc, đầy đủ các văn bản, chỉ đạo mới của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện về công tác Đảng và công tác chuyên môn, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

CÔNG AN HUYỆN ĐẦM HÀ