Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2024

Ngày 19/6, huyện Đầm Hà đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2024. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Trong 2 ngày (19-20/6/2024), 72 học viên là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện; Trưởng, phó Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị ở xã, thị trấn; cán bộ không chuyên trách làm công tác tuyên giáo ở cơ sở sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Công tác Tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên; Một số kỹ năng để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng; Giới thiệu nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Ngoại giao, Đại đoàn kết toàn dân tộc; Hướng dẫn kỹ năng xây dựng thiêt kế đồ họa thông tin (Infographic).

Các học viên tham gia lớp Bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở; cập nhật những kiến thức, văn bản, nội dung, phương thức mới để để vận dụng sáng tạo, đúng hướng; đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở cơ sở; kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)