Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện ủy Đầm Hà giao ban Bí thư Chi bộ Trưởng thôn Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn bản khu phố quý II năm 2024.

Chiều ngày 4/7, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị giao ban với các đồng chí Bí thư Chi bộ Trưởng thôn Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, bản, khu phố quý II năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

  Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố tại kỳ giao ban quý I năm 2024

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Kết quả giải quyết các kiến nghị của Bí thư Chi bộ Trưởng thôn Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn bản khu phố tại kỳ giao ban Quý I năm 2024. Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Huyện đã ban hành 869 văn bản cụ thể hóa chỉ đạo, nghị quyết của tỉnh, huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm phù hợp với thực tiễn ở địa phương. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp được nâng lên. Hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện được nâng lên.

Kinh tế – xã hội được duy trì, phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 1.739 tỷ đồng, bằng 47,2% KH, bằng 115,2% CK. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.492 tỷ đồng, bằng 47,1% KH và 122,9% so CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP, đề án trồng cây ăn quả, phát triển các mô hình phát triển sản xuất được quan tâm chỉ đạo. Tổng thu ngân sách thực hiện 6 tháng ước đạt 638.629 triệu đồng, bằng 73% dự toán tỉnh giao, 71% dự toán huyện giao, bằng 145% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 38.021 triệu đồng, bằng 24% dự toán tỉnh giao, 22% dự toán huyện giao, bằng 79% cùng kỳ.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, xây dựng cơ bản, quy hoạch, thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Huyện đã tổ chức triển khai Quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040, quy hoạch các xã; triển khai các nội dung sau khi quy hoạch chung các xã được phê duyệt; hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết các điểm sản xuất, kinh doanh xin chấp thuận chủ trương đối với các quy hoạch; hoàn thiện trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án Khu đô thị phía nam trung tâm thị trấn Đầm Hà, và dự án khu dân cư phía nam chợ huyện Đầm Hà. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường.

Việc thực hiện chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục – đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao, tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị giao ban

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu bày tỏ vui mừng, phấn khởi về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời kiến nghị một số nội dung như đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí để thôn Châu Hà xã Quảng Tân mở rộng khu vực tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ của đồng bào dân tộc Sán Chỉ, phục vụ du khách đến tham quan; quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn các khu dân cư; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân các thôn, bản; đầu tư kinh phí sửa chữa, khắc phục một số tuyến mương hư hỏng phục vụ sản xuất; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng đấu nối nhà máy nước sạch tại xã Quảng Lâm; quan tâm nâng cấp mở rộng trường mầm non xã Quảng lâm để trường đảm bảo đạt các tiêu chí chuẩn mức độ 2, công tác đảm bảo ANTT…

Đồng chí Tô Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời, làm rõ kiến nghị của các đại biểu

Các ý kiến kiến nghị của các đại biểu đã được lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và đồng chí Tô Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện trả lời làm rõ, đồng thời tiếp thu một số ý kiến tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, các xã thị trấn quan tâm giải quyết.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trật thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn, các thôn, bản, khu phố tập trung thực hiện trong thời gian tới: rà soát tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội chi bộ, Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm đến công tác quản lý đảng viên, phát triển Đảng viên mới; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các thôn, bản nắm chắc tình hình tư tưởng của Nhân dân, chủ động kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; bổ sung các quy ước, hương ước của các thôn bản; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm; giữ gìn môi trường sống sáng, xanh, sạch đẹp, thành lập các CLB văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khuyến khích con em học tập, nâng cao trình độ; xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thôn trong việc chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu niên trong dịp hè; MTTQ và các đoàn thể tích cực vận động nhân dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu xóa hộ nghèo, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch; nâng cao vai trò tự quản trong Nhân dân; quản lý hạ tầng, các thiết chế văn hóa được đầu tư; tích cực tham gia vào các đề án, dự án phát triển kinh tế của huyện như Đề án trồng cây ăn quả tập trung, trồng rừng gỗ lớn; giao khu vực biển, Đề án giao thông nông thôn tỉnh Quảng Ninh; vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường liên kết; đưa các cây con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân, phấn đấu huyện Đầm Hà trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Quảng Ninh, huyện sạch về ma túy. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện tiếp thu các kiến nghị của các thôn bản, khu phố, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị đảm bảo các điều kiện về sinh hoạt, phát triển sản xuất, chăm lo đời sống cho Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy triển khai nhiệm vụ của thôn bản, khu phố trong thực hiện Nghị quyết số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về “xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững” tại các thôn, bản, khu phố và triển khai các nhiệm vụ của các thôn bản khu phố trong thực hiện nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

                                                   Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)