Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 20/8, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn liên quan.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: kết quả triển khai và hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân theo công văn số 1544/SNV- TCCB, TCPCP ngày 16/8/2021 của Sở Nội vụ; Báo cáo hoàn thiện hồ sơ theo công văn số 5557/TNMT – QHKH ngày 18/8/2021 của Sở Tài nguyên Môi trường; Công văn số 5457/TNMT – NKB ngày 13/8/2021 về phương án cắm mốc hành lang bảo vệ  đối với sông suối theo quyết định số 5575/QĐ- UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh; cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại một số khu dân cư trên địa bàn huyện; điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 một số dự án ngoài ngân sách trên địa bàn.

Đồng chí Trần Anh Cường Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị đối với công văn số 1544/SNV – TCCB của Sở Nội vụ các tập thể cá nhân thực hiện các nội dung theo đúng quy trình, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; Đối với công văn số 5557/TNMT – QHKH ngày 18/8/2021 của Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm, các xã, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện các nội dung, hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình UBND huyện phê duyệt trong tháng 9/2021. Về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu dân cư và một số dự án ngoài ngân sách, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế Hạ tầng đề xuất phương án điều chỉnh khả thi, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hoàn thiện hồ sơ trình cấp ủy thông qua.

                                               Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)

Trả lời