Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp Ban Tổ chức và các Tiểu Ban Hội thi Duyên dáng huyện Đầm Hà lần thứ III năm 2024

Sáng ngày 1/7/2024, Ban Tổ chức, Tiểu Ban nội dung, Tiểu Ban tuyên truyền khánh tiết, Tiểu Ban Lễ tân – Hậu cần và Anh ninh – Y tế Hội thi Duyên dáng huyện Đầm Hà lần thứ III năm 2024 đã họp để thảo luận, thống nhất một số nội dung. Đồng chí Tô Xuân Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chủ trì cuộc họp.

Thành viên BTC và các Tiểu Ban báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ được phân công

Tại cuộc họp, đã thông qua Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BTC và các Tiểu Ban của Hội thi Duyên dáng huyện Đầm Hà lần thứ III năm 2024. Thành viên BTC và các Tiểu Ban báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho Hội thi như công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng tham gia đăng ký dự thi; chuẩn bị nguồn kinh phí, công tác tuyên truyền về Hội thi trên các nền tảng mạng xã hội và các nội dung khác. Theo Kế hoạch Vòng sơ khảo Hội thi dự kiến diễn ra từ ngày 15-20/7/2024, Vòng Chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 30/7 đến 5/8/2024.

 

Đồng chí Tô Xuân Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho Hội thi, đồng chí Tô Xuân Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi đề nghị cơ quan tham mưu tiếp thu, bổ sung ý kiến tham gia của các đơn vị vào KH phân công nhiệm vụ của BTC Hội thi. Các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Hội thi để thu hút đông đảo các thí sinh đăng ký tham gia. Các đơn vị tập trung xây dựng dự trù kinh phí tổ chức Hội thi đảm bảo các nội dung theo quy định. Các doanh nghiệp, Ngân hàng trên địa bàn huyện tập trung hỗ trợ, giúp đỡ tối đa cho các hoạt động của Hội thi. Thành viên các Tiểu Ban tập triển khai trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công theo kế hoạch như công tác đảm bảo về điện, ANTT, y tế… đảm bảo chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho việc tổ chức Hội thi Duyên dáng Đầm Hà lần thứ III năm 2024.

Quốc Nghị