Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV, năm 2024

Sáng ngày 17/6/2024, đồng chí Trần Anh Cường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đầm Hà lần thứ IV, năm 2024. Dự họp có đồng chí Tô Xuân Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS huyện.

 

Đồng chí Tô Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến

Các đại biểu tham gia ý kiến

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia các ý kiến liên quan đến việc tổ chức Đại hội như: Chương trình tổ chức Đại hội; Đoàn chủ tịch; công tác trang trí khánh tiết; chương trình văn nghệ chào mừng tại Đại hội; không gian trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương, không gian trưng bày trang phục các dân tộc của huyện; công tác thi đua khen thưởng…Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đầm Hà lần thứ IV, năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào 24/6/2024.

Đồng chí Trần Anh Cường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Anh Cường – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị để chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV, năm 2024, các thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, trong đó tập trung rà soát lại để hoàn thiện các nội dung liên quan đến báo cáo chính trị, công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị các gian trưng bày, phóng sự chiếu tại đại hội, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất… đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Quốc Nghị