Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị tập huấn Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Sáng ngày 13/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và UBND huyện phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành án hình sự về thi hành đối với pháp nhân thương mại. Đến dự có đồng chí Lê Bình Phượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo VKSND tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, đồng chí Hoàng Anh Tuyên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã thông tin tới các đại biểu một số nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 như: Luật thi hành án hình sự năm 2019 gồm có 16 chương, 207 điều, có nhiều điểm mới. Phạm vi điều chỉnh bao gồm Thi hành án tha tù trước thời hạn có điều kiện, Thi hành án tử hình, Thi hành án đối với pháp nhân thương mại, bổ sung các quyền, nghĩa vụ của phạm nhân trong chấp hành án và đã khắc phục được những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong công tác thi hành án hình sự. Bảo đảm sự nghiêm minh của bản án, quyết định của tòa án, tính thống nhất của chính sách hình sự và thể hiện tính nhân văn sâu sắc.

Đồng chí Hoàng Anh Tuyên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thông tin một số nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Đại biểu tham dự hội nghị

Đợt tập huấn này, không chỉ giúp các xã, thị trấn, các hội đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, Công an huyện, công an xã, cán bộ Tư pháp huyện và các xã, thị trấn cập nhật kiến thức, nắm và hiểu rõ hơn về công tác Thi hành án hình sự để vận dụng hiệu quả vào công tác chuyên môn, mà còn là dịp trao đổi học hỏi kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giữa  các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà

Trả lời