Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện

Ngày 27/6/2024, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện đãchủ động, tích cực tham mưu triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nghị quyết và đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; kịp thời tham mưu sắp xếp, cán bộ; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Quyết liệt tham mưu thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU và chủ đề công tác năm của huyện về “Phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ chương trình, kế hoạch năm 2024 đạt và vượt so với chương trình đã đề ra (đã triển khai thực hiện 12/18 cuộc), bằng 66,7% chương trình; Thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được phát huy, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng rõ mô hình, đối tượng, thiết thực và hiệu quả. Công tác giám sát thường xuyên thông qua các báo cáo của cơ sở, qua đó đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra, giám sát có nội dung chưa đảm bảo; chấn chỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý địa bàn về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, việc giao khu vực biển, sắp xếp cơ sở nhà đất … theo đúng chỉ đạo. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp được đẩy mạnh, thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy được Văn phòng Huyện ủy thực hiện kịp thời, nghiêm túc.

 

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới: tiếp tục bám sát Điều lệ Đảng, Nghị quyết, quy chế, quy định, nhất là những quy định mới để triển khai thực hiện, tham mưu phục vụ tốt sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát đối với các chi đảng bộ; Đôn đốc và tổ chức thực hiện hoàn thành 100% các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và cơ sở. Thực hiện tốt công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động thi đua, tổ chức đối thoại với nhân dân. Tuyên truyền phát triển kinh tế – xã hội, tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, giao khu vực biển.

                                                                                   Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)