Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HĐND xã Quảng An khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Sáng ngày 5/7/2024, HĐND xã Quảng An khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) để đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và các mặt công tác khác của xã trong 6 tháng đầu năm 2024; thảo luận, xem xét, quyết định những vấn đề trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2024. Tới dự có đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung của các báo cáo, tờ trình công tác của HĐND, các của Ban HĐND, báo cáo của UBND xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo giám sát của Thường trực HĐND xã về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 13-HĐND xã khóa XVI; báo cáo kết quả giám sát về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã năm 2023.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND xã đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành chủ động triển khai Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết HĐND xã, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024. Các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch cùng kỳ: Tổng thu ngân sách là 6.500.306.742 đồng đạt 64,1% KH  = 113,6% CK. Chương trình giảm nghèo, Chương trình nông thôn mới nâng cao được chủ động triển khai tích cực. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên được đông đào nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác an sinh xã hội được chăm lo đầy đủ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Chăm sóc sức khỏe ban đầu nhân dân được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo được đảm bảo.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp thứ 14 HĐND xã Quảng An

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả mà xã đã đạt được trong những tháng đầu năm 2024, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của địa phương trên các mặt công tác. Đối với nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã thực hiện để đưa ra các giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, đặc biệt đối với lĩnh vực phát triển kinh tế và giảm nghèo. Tiếp tục tập trung triển khai đề án trồng cây ăn quả tập trung, mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn. Duy trì và phát triển nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn xã. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hôi, quan tâm tư vấn và hỗ trợ thoát nghèo có địa chỉ. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa thể thao trên địa bàn xã. Quan tâm triển khai thực hiện tốt đề án du lịch trên địa bàn xã. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận và thống nhất thông qua các Nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

Quốc Nghị