Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Tô Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện khảo sát các thiết chế văn hóa trên địa bàn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về kết quả triển khai các chỉ đạo, kết luận của cấp ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm văn hóa và thiết chế văn hóa cấp xã, chiều ngày 10/7, đồng chí Tô Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi khảo sát các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện, cùng đi có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn.

Đồng chí Tô Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện khảo sát hoạt động tại Trung tâm văn hóa thể thao xã Quảng Tân

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện khảo sát khu Háng Cóoc, xã Quảng Tân nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa của đồng bào dân tộc Sán Chỉ

Đồng chí Tô Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi khảo sát, đánh giá hoạt động của Trung tâm văn hóa thể thao xã Quảng Tân; nhà văn hóa thôn Châu Hà xã Quảng Tân, khu Háng Cóoc, nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT của đồng bào dân tộc Sán Chỉ; Trung tâm Văn hóa thể thao xã Tân Bình; nhà văn hóa thôn Cái Giá, xã Tân Bình, Trung tâm Văn hóa các dân tộc huyện và một số thiết chế văn hóa trên địa bàn.

Đoàn công tác của huyện khảo sát tại nhà văn hóa thôn Cái Giá xã Tân Bình

Đồng chí Tô Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện khảo sát tại Trung tâm Văn hóa các dân tộc huyện

Qua kiểm tra, đồng chí Tô Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin huyện; UBND các xã, rà soát đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý, hoạt động của Trung tâm văn hóa cấp xã, Ban Chủ nhiệm các Nhà văn hóa, công tác quản lý các trang thiết bị đã được trang sắm, công tác tổ chức, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hoá, tỷ lệ người dân tham gia thụ hưởng các thiết chế văn hóa. Trên cơ sở đó UBND huyện sẽ chủ động đề ra giải pháp phù hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư các thiết chế văn hoá còn thiếu, còn yếu báo cáo Thường trực Huyện ủy, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh,bền vững”.

                                                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)