Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy tổ chức sinh hoạt định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Sáng ngày 21/6/2024, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy tổ chức hội nghị sinh hoạt định kỳ 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy dự chỉ đạo và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy đã đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác, đạt được kết quả rõ nét, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện chủ đề công tác năm 2024, cụ thể: Lãnh đạo các chi bộ chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Công tác cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ chức thực hiện đã được quan tâm triển khai tương đối kịp thời; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt. Kịp thời điều chỉnh quy chế làm việc, phân công cấp ủy viên, kiện cấp ủy viên; Xây dựng, triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đã triển khai 01 giám sát theo thẩm quyền; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc triển khai các cuộc kiểm tra theo chương trình, kế hoạch năm 2024; Lãnh đạo các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua do các đoàn thể cấp trên phát động.

Đảng viên các chi bộ tham gia ý kiến tại hội nghị

Trong chương trình hội nghị, Đảng bộ cũng đã phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thời sự trong nước và trên thế giới phù hợp với yê cầu, nhiệm vụ, đặc điểm của Đảng bộ; báo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy đề nghị thời gian tới các cơ quan trong Đảng bộ tiếp tục quan tâm chú trọng đến công tác tham mưu, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị; chuyên viên các Ban quan tâm nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Công tác soạn thảo văn bản trong các cơ quan cần thực hiện đúng các quy trình, quy định trong lưu trữ văn bản. Tập trung triển khai xây dựng mô hình Chi bộ bốn tốt và Đảng bộ bốn tốt. Thực hiện tốt NQ 16 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và chủ đề công tác năm của huyện “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục – đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Thực hiện tốt các thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy. Phát huy tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên chi bộ để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc Nghị