Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà: Phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng

Thời gian qua, Đầm Hà đã thành lập và đưa các tổ công nghệ số cộng đồng vào hoạt động. Thông qua đó, đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân, thúc đẩy chuyển đổi số đến từng hộ gia đình.

Với những ưu thế về hạ tầng công nghệ thông tin, 95% số hộ dân sử dụng Internet, 100% hộ dân có điện thoại thông minh, trên cơ sở hợp nhất tổ công nghệ số cộng đồng khu phố và tổ phát triển dữ liệu dân cư khu phố, tháng 4 vừa qua, đồng loạt 10 Tổ công nghệ số cộng đồng thị trấn Đầm Hà được thành lập tại khu phố, với sự tham gia của 90 thành viên.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn đã họp tuyên truyền tới tất cả các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng khu phố Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến 2030. Đồng thời, giao cho các Tổ công nghệ số cộng đồng rà soát thực trạng sử dụng Internet, điện thoại thông minh của người dân.

Ông Lương Vĩnh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Hà, cho biết: UBND thị trấn sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho các thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn nhân dân tại từng khu phố. Phấn đấu trong năm 2022, 100% trường học, bộ phận một cửa, điện, nước và các siêu thị, cửa hàng tiện lợi sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt; 100% hộ gia đình có địa chỉ bưu chính gắn với bản đồ số; 20% người dân có kỹ năng số cơ bản (sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khai thác sử dụng Internet, thanh toán điện tử…). Tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử đạt 90%, có chữ ký số cá nhân đạt 15%. 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử được đưa vào sử dụng; 100% người dân trưởng thành sử dụng nền tảng tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. 90% người dân trưởng thành có điện thoại thông minh, trong đó 90% cài đặt sổ BHXH số (VssID).

UBND xã Dực Yên tổ chức ra mắt, công bố hoạt động của 4 tổ công nghệ số cộng đồng.

Sau thị trấn Đầm Hà, ngày 18/7, Tổ công nghệ số cộng đồng tại xã Dực Yên được thành lập với 40 thành viên. Các thành viên trong Tổ công nghệ số cộng đồng đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân về thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt, cài đặt, sử dụng sổ BHXH số; giới thiệu và hướng dẫn cách truy cập, sử dụng dịch vụ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, chính quyền điện tử tỉnh, chuyển đổi số Quảng Ninh trên nền tảng zalo; giới thiệu về Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn người dân truy cập, thực hiện giao dịch TTHC mức độ 4; giới thiệu về sàn thương mại điện tử, giới thiệu và hướng dẫn người dân sử dụng 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu thuộc Đề án 06; giới thiệu về lợi ích chữ ký số công cộng dành cho người dân, hướng dẫn cách sử dụng chữ ký số công cộng.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Dực Yên họp triển khai nhiệm vụ.

Mỗi thôn tạo một nhóm chung bao gồm: Bí thư chi bộ – trưởng thôn, công an viên, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội của thôn phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng để kết nối với Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của xã.

Với tinh thần, chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho mọi người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực, nhằm tạo nên cộng đồng số, công dân số để đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Tổ công nghệ số cộng đồng ra đời huy động sức mạnh toàn dân đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến từng người dân, đi vào ngõ ngách của đời sống. Tính đến ngày 31/5/2022, huyện Đầm Hà đã thành lập được 70 Tổ công nghệ số cộng đồng, bao phủ 9/9 xã, thị trấn, 70/70 thôn, bản, khu phố với sự tham gia của 533 thành viên.

Nguồn: baoquangninh.com.vn

Bài viết gốc tại đây: https://baoquangninh.com.vn/dam-ha-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-cac-to-cong-nghe-so-cong-dong-3201475.html