Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia huyện Đầm Hà lần thứ V nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 27/6, Hội Luật gia huyện Đầm Hà đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh; các đồng chí  nguyên Chủ tịch Hội Luật gia huyện Đầm Hà; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thanh Quyết – Chủ tịch Hội Luật gia huyện Đầm Hà khóa IV phát biểu khai mạc Đại hội

Hội Luật gia huyện Đầm Hà hiện có 9 chi hội với 115 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia huyện Đầm Hà đã tập trung đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai tổ chức toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ. Trong 5 năm, Hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật. Trong đó có nhiều văn bản Luật quan trọng như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Tài nguyên môi trường (sửa đổi), Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền, Luật trưng cầu ý dân (sửa đổi), Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; tham gia rà soát Quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước và 112 văn bản pháp luật hiện hành. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức trên 70 hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Thanh tra và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho hơn 4.856 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lí cho 692 trường hợp; tham gia hòa giải ở cơ sở với tổng số vụ việc được hòa giải thành công là 291 vụ việc; kết nạp thêm 25 hội viên mới.

Đồng chí Tô Xuân Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Đầm Hà khóa V phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hội Luật gia huyện Đầm Hà tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý tại cơ sở; góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Lê Văn Xuân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh chúc mừng và biểu dương những kết quả Hội Luật gia huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lê Văn Xuân – phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia huyện Đầm Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: trong nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia huyện Đầm Hà cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Huyện về nhiệm vụ của Hội Luật gia; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Tổ chức hội, hội viên tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể; tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, nhiệm vụ chính trị ở địa phương; góp phần xây dựng huyện Đầm Hà ngày càng phát triển.

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện Hội Luật gia tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ra mắt BCH Hội Luật gia huyện Đầm Hà khóa V 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Luật gia huyện Đầm Hà khóa V, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 13 đồng chí; bầu 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên. Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra Hội Luật gia huyện Đầm Hà khóa V. Đồng chí Tô Xuân Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện được tín nhiệm bầu giữ chức chức vụ Chủ tịch Hội Luật gia huyện Đầm Hà khóa V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh trao Kỷ niệm chương  Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam của Hội Luật gia Việt Nam cho  cán bộ, hội viên Hội Luật gia huyện 

Nhân dịp này, Hội Luật gia Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam” cho 14 cán bộ, hội viên Hội Luật gia huyện Đầm Hà. UBND huyện, Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh, Hội Luật gia huyện Đầm Hà đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội Luật gia nhiệm kỳ 2019-2024.

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội Luật gia nhiệm kỳ 2019-2024

Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội Luật gia nhiệm kỳ 2019-2024

Hội Luật gia huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội Luật gia nhiệm kỳ 2019-2024

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà )